Spółka powstała w 2004 r. i od tego czasu znacząco się rozwinęła, zwiększając sukcesywnie zarówno obszar działania, jak i zatrudnienie oraz obroty. Rok 2019 będzie dla firmy przełomowy. Rekordowe pod względem liczby, wartości i skali realizacje i przekroczenie pułapu 100 mln zł przychodów uzupełnia wyjątkowy jubileusz – 15-lecie istnienia na polskim rynku. Jak zmieniała się przez ten czas spółka Terlan?