• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Właściwe przygotowanie dokumentacji wykonawczej ma kluczowe znaczenie

Opublikowano: 16-10-2020 Źródło: zewnętrzne
Autor Piotr Mazur
Piotr Mazur
Firma Inżynierska MAZPROK

W Krakowie, na terenie dzielnicy Podgórze, zakończyła się renowacja prawobrzeżnego kolektora Wilgi (dopływ Wisły), wybudowanego w latach 70. XX w. Odcinki tego kanału mają przekrój jajowy, a ich wymiary są zróżnicowane, dlatego bardzo ważne było przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wykonawczej przed przystąpieniem do robót. Szczególnie, że w tym wypadku materiały budowlane sprowadzono drogą morską z innego kontynentu, co w zasadzie wyeliminowało możliwość dokonywania ewentualnych korekt. 


Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Dokumentacja wykonawcza spełnia bardzo ważną rolę w projektach renowacyjnych. To dzięki niej wszystko jest lepiej dopracowane i zaplanowane, a każdy element dokładnie zwymiarowany, rysunki mają większą skalę, zestawienia materiałów są dokładniejsze. Także prowadzenie samych robót przebiega szybciej, ponieważ wykonawcy otrzymują klarowne informacje o tym, jakie działania powinni przeprowadzić. W przypadku prawobrzeżnego kolektora Wilgi w Krakowie, odpowiednią dokumentację przygotowała Firma Inżynierska MAZPROK, która od wielu lat cieszy się zaufaniem klientów na terenie całego kraju. 

W ramach zadania dotyczącego kolektora w Krakowie, największe dla niej wyzwanie wiązało się z tym, że długi odcinek kanału, około 1000 m, poprowadzony jest w wale przeciwpowodziowym, w którym zaprojektowano dwie komory montażowe o głębokościach 2 m i 6,5 m. Z uwagi na to, poza obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi samych paneli GRP, konieczne było przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz oraz obliczeń uwzględniających wpływ planowanych komór na szczelność i stabilność wału. Opracowanie firmy MAZPROK zostało pozytywnie ocenione przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które zarządza większością obwałowań w Polsce.

Modernizacja kanału modułami z Dubaju

Kolektor w Krakowie odnowiono dzięki wykorzystaniu modułów GRP Channeline International, sprowadzonych z Dubaju, które w Polsce zostały zastosowane po raz pierwszy. Panele z żywic, wzmacniane włóknem szklanym, montowano przy użyciu bezwykopowej metody reliningu. Modernizowano odcinki o przekroju jajowym, o zróżnicowanych wymiarach: 900 × 1350 mm (496,5 m), 1000 × 1500 mm (317,3 m) oraz 1100 × 1640 mm (886,1 m). W sumie w taki sposób zmodernizowano odcinki kanału o łącznej długości 1700 m, na trasie od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka.

Fot. z arch. Firma Inżynierska MAZPROK

Fot. z arch. Firma Inżynierska MAZPROK

Grubość instalowanych w kanale modułów wynosiła 14, 15 lub 17 mm (dobierano je w zależności od przekroju kolektora). Różna była też ich długość – 1,2 m lub 2,4 m – to dlatego, że po przeprowadzeniu dokładnych pomiarów okazało się, że kolektor nie został zbudowany w linii prostej. 

W zakres tego zadania wchodziła też modernizacja kominów złazowych (za pomocą zaprawy mineralnej), komory przelewów burzowych (wykładzina bazaltowa), miejsc włączenia przyłączy (laminat, paker lub kształtka kapeluszowa), a także miejsc włączenia kanałów bocznych, przyłączy w kominach złazowych oraz w komorach (zaprawa mineralna).

Dzięki odpowiednio przygotowanej dokumentacji wykonawczej roboty przeprowadzono zgodnie z harmonogramem. 

Generalnym wykonawcą zadania była firma Aquaren sp. z o.o. Firma MAZPROK pomaga w prowadzeniu pełnego procesu inwestycyjnego, tak w fazie przedprojektowej, jak i na etapie projektowania rozwiązań związanych z bezwykopową renowacją sieci wodno-kanalizacyjnej. 
 

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.