Nagrody TYTAN zasłużenie cieszą się prestiżem i renomą. W branży bezwykopowej są przyznawane przez Wydawnictwo Inżynieria już od 2003 roku i co roku trafiają do firm, które mogą poszczycić się wybitnymi realizacjami w zakresie bezwykopowej budowy i renowacji lub wprowadzają na rynek innowacyjne produkty. Na uznanie zasługuje fakt, że w Europie nie ma podobnego wyróżnienia, które przyznawane byłoby w branży technologii bezwykopowych.

Od samego początku nagród TYTAN, intencją organizatorów było, by proces wyłaniania zwycięzców był jak najbardziej obiektywny, a na wybór laureatów miało wpływ szerokie grono. W celu zapewnienia niezależności nagrody, do jury zostali zaproszeni wszyscy przedstawiciele ośrodków naukowych i stowarzyszeń branżowych zajmujących się technologiami bezwykopowymi. Członkowie jury w każdej z kategorii mieli do dyspozycji pulę punktową, którą rozdzielali pomiędzy nominowanych. Werdykty były sumowane i w ten sposób wyłaniano zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Ten model zdał egzamin i naszym zdaniem był transparentny oraz niezależny. Wszystko można jednak udoskonalić. Dlatego, chcąc włączyć w proces wyłaniania nagrody jak najszerszą grupę osób, w trosce o jej jeszcze większy prestiż, najwyższą transparentność podejmowanych decyzji i popularyzację technologii bezwykopowych w naszym kraju, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian w zasadach wyłaniania laureatów nagród TYTAN.

Począwszy od najbliższej edycji, zwycięzcy będą wyłaniani przez trzy odrębne gremia. Pierwszą grupę nadal będzie stanowić niezależne jury ekspertów, złożonych z zaproszonych przedstawicieli świata nauki. Drugą – nowo powołana Akademia Nagród TYTAN, do udziału w której zaprosiliśmy przedstawicieli firm nominowanych do nagrody w trakcie 21 lat jej historii. Trzecią grupę będzie stanowiła społeczność osób związanych z branżą bezwykopową lub zainteresowanych dokonaniami na tym polu, złożona m.in. z użytkowników serwisu inzynieria.com. Co istotne: każde z gremiów wyłaniających zwycięzcę będzie miało równy wpływ na ostateczny werdykt, a „waga” głosów poszczególnych grup będzie wynosiła po 1/3.  Zwycięzcy kategorii zostaną ustaleni na podstawie sumy procentowej wyników uzyskanych w głosowaniu poszczególnych grup.

Jesteśmy przekonani, że dokonane zmiany spowodują, że nagrody TYTAN staną się jeszcze bardziej popularne i cenione, a branża uzyska bardzo znaczący wpływ na proces ich wyłaniania.

Już po raz trzynasty przyznana zostanie również nagroda specjalna – Tytanowy Laur Inwestora, stanowiąca wyróżnienie dla inwestora zwycięskich projektów w kategoriach Projekt roku – nowa instalacja, Projekt roku – renowacja oraz Mały projekt bezwykopowy.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 12 czerwca, podczas kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”.

Wspólnie zdecydujmy, komu w tym roku przypadną TYTANY!

Poniżej zamieszczamy listę nominowanych do nagród TYTAN 2024 w obszarze inżynierii bezwykopowej. Zapraszamy do głosowania w poszczególnych kategoriach, które potrwa do 5 czerwca. Zdecyduj, komu w tym roku przypadnie prestiżowe wyróżnienie.

Projekt roku – nowa instalacja

Abikorp sp. z o.o.
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Budowa Kolektora Lindego-Bis w Warszawie, mikrotuneling z rur betonowych przeciskowych DN 2000, DZ 2400, długość  595 mb. Projekt wykonywano w warunkach czynnego ruchu miejskiego, zajęcia terenu dokonywane były tylko pod komory startowe i wyjściowe oraz komory pośrednie. Mikrotunelowanie odbywało się w zróżnicowanych, nawodnionych gruntach.
PEŁNY OPIS >    GALERIA ZDJĘĆ >

GGT Solutions S.A.
Inwestor: GAZ-SYSTEM S.A.
Instalacja rurociągu stalowego DN500 metodą Intersect w technologii HDD o długości 2016 mb – rekordowa długość zainstalowanego rurociągu w Polsce w ramach zadania „przebudowa gazociągu w/c DN500 Goleniów - Police w rejonie rezerwatu Olszanka i Roztoki Odrzańskiej – etap II”. Maksymalna głębokość posadowienia - 41 m.
PEŁNY OPIS >    GALERIA ZDJĘĆ >

Sanimet Krzysztof Grzywacz
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Budowa kolektora Mokotowskiego Bis – Etap I - wykonanie dwóch odcinków mikrotunelowania (odcinek nr 1 - dł. 580 m, odcinek nr 2 - dł. 480 m), średnica DN2800, DZ 3400, rury żelbetowe z wkładką PEHD produkcji Prefabet, 2 łuki poziome R=600 m i R=1500 m, 7 stacji pośrednich, głębokość posadowienia ok. 10 m.
PEŁNY OPIS >    GALERIA ZDJĘĆ >

Projekt roku – renowacja

AARSLEFF sp. z o.o.
Inwestor: Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Renowacja kolektorów deszczowych rękawami szklanymi utwardzanymi UV oraz filcowymi utwardzanymi wodą w zakresie średnic DN250–DN1000 i długości 2515 m, kompleksowy remont studni kanalizacyjnych w ilości 71 szt. Budowa kanalizacji deszczowej, w tym bezwykopowo kolektorów DN315 i DN600 o długości 264 m, budowa nowych studni w ilości 12 szt. i 6 wpustów ulicznych. Kontrakt w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w obszarze Aglomeracji Zielona Góra - etap I”.
PEŁNY OPIS >

Konsorcjum: Blejkan S.A. – lider, Terlan Sp. z o.o. – partner
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Bezwykopowa renowacja kolektora Nadbrzeżnego w Warszawie obejmująca renowację kanału betonowego o wymiarach G 1600/2000 mm długości 5700 m oraz renowację komór kanalizacyjnych (szt. 90). Do renowacji kolektora zastosowano relining modułami rurowymi z czystego GRP G 1392/1792x21 mm łączonych na kielich/uszczelka/bosy koniec, a w komorach płytki bazaltowe oraz zaprawy PCC.
PEŁNY OPIS >    MATERIAŁ WIDEO >

Pipe Control Łukasz Lis
Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie
Nazwa zadania: „Modernizacja metodą bezwykopową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa”. Bezwykopowa modernizacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie Rzeszowa w średnicach od DN250 do DN600 o długości 2169 metrów rękawem szklanym utwardzanym UV. Dodatkowe prace: renowacja studni kanalizacyjnych (51 sztuk), montaż kształtek kapeluszowych typu A o długości ok. 4000 mm (4 sztuki).
PEŁNY OPIS >

Mały projekt w technologiach bezwykopowych

Akwa sp. z o.o.
Inwestor: MPWiK sp. z o.o. we Włocławku
Renowacja magistrali wodociągowej DN400 o długości ok. 220 mb we Włocławku (odcinek od komory zasuw zlokalizowanej przy moście na rzece Zgłowiączce do skrzyżowania ulic Kapitulna/Wysoka) za pomocą rękawa termoutwardzalnego, podłączeniem komory pomiarowej oraz odtworzeniem odwodnienia.
PEŁNY OPIS >

Mserwis24 Sp. z o.o.
Inwestor: PSG S.A
Wykonanie przewiertów sterowanych HDD dla zadania „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN400, od spięcia z istniejącym gazociągiem ś/c  DN400 w m. Święte przy ul. Innowacji do spięcia z gazociągiem ś/c DN315 w m. Źródła – rejon ul. Leśnej”. Zadanie obejmowało wykonanie przewiertów sterowanych HDD z wprowadzeniem rury osłonowej oraz rury przewodowej (długość przewiertu 133 m) oraz wykonanie przewiertów sterowanych HDD z wprowadzeniem rury przewodowej (długość przewiertu 772 m).
PEŁNY OPIS >

Krecik Przewierty Sterowane
Inwestor: Energa Operator S.A
Wykonanie przewiertu o długości około 500 m, głębokości 38 m i średnicy 225 mm pod dnem jeziora Bartężek w ramach zadania „Przebudowa linii napowietrznej SN Morąg – Bynowo”. Do wykonania została wykorzystana wiertnica American Augers DD110. Na uwagę zasługuje wyjątkowo krótki czas wykonania przewiertu – 16 godzin.
GALERIA ZDJĘĆ >

Europejski projekt w technologiach bezwykopowych

Horizontal Drilling International SAS
Inwestor: ENERGINET
Projekt GGLF (Green Gas Lolland Falster) to inicjatywa budowy rurociągu, mająca na celu dostarczenie gazu do przemysłu cukrowniczego w Danii. Jest to projekt o dużym zakresie, który wymagał wykonania 3 przekroczeń za pomocą techniki HDD. W ramach projektu wykonano: rurociąg stalowy o średnicy 10 cali o długości 1987 m pod Gronsund; rurociąg stalowy o średnicy 10 cali o długości 1908 m pod Faergestrom oraz rurociąg stalowy o średnicy 10 cali o długości 1436 m pod Guldborgsund.
PEŁNY OPIS >

LMR Drilling
Inwestor: Amprion GmbH
W 2023 r., na potrzeby budowy na Morzu Wattowym (rozciągającym się od wyspy Texel w Holandii do wyspy Fanø w Danii) farm wiatrowych DolWin4 i BorWin4, wykonano cztery przewierty HDD o długości nieco ponad 1 km każdy i średnicy otworu 550 mm, w których zainstalowano rurociągi DN400. Wiercono od centrum wyspy Norderney na południe – do równin błotnistych. Pracowano na obszarach bardzo wrażliwych, dlatego musiano opracować specjalne procedury. Podstawowym wymaganiem była minimalizacja uszkodzeń wałów i wydm ochronnych.
PEŁNY OPIS >

O’Connor Utilities Ltd.
Wykonanie przewiertu HDD o długości 2120 m i głębokości 51 m pod Morzem Północnym na potrzeby instalacji połączenia światłowodowego między Wielką Brytanią a Europą. Użyte żerdzie wiertnicze pozostaną pod dnem morskim. Będą one służyć jako rura osłonowa dla kabla światłowodowego.

Produkt roku

DTA-TECHNIK sp. z o.o./TERRA AG
Wiertnica horyzontalna TERRA-JET DJ23AT produkcji TERRA AG Szwajcaria. Jest najbardziej kompaktową wiertnicą skalną (podwójna żerdź wiercąca) na rynku.
PEŁNY OPIS >

DUKO Inżynieria sp. z o.o.
Rura przeciskowa CFW-GRP SUBOR o średnicy DN2800 mm i sztywności obwodowej SN 32 000 N/m2. Rury zostały zaprojektowane do budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych instalowanego metodą mikrotunelowania. Trasę zbiornika obejmują odcinki proste i łukowe o promieniu R=600 m. Jest to pierwsza na świecie instalacja rur przeciskowych wyprodukowanych metodą nawojową i zainstalowanych bezwykopowo po łuku w średnicy DN2800.
PEŁNY OPIS >

MARPLAST sp. z o.o
Moduły rurowe z czystego GRP (ang. Glass Reinforced Plastic) o kształtach niekołowych do bezwykopowej renowacji kanalizacji grawitacyjnej i przepustów komunikacyjnych.
PEŁNY OPIS >    ZAŁĄCZNIK >   MATERIAŁ WIDEO >

Nodigmarket24
Maszyna przeciskowa z głowicą kontrolowaną - model MMP-35 (dawna UM32). To najmniejsza i najlżejsza maszyna przeciskowa dostępna na rynku.
PEŁNY OPIS >

PRZEJDŹ DO FORMULARZA GŁOSOWANIA

(dostęp tylko dla zalogowanych)