Rok 2024 jest przełomowy z uwagi na adaptację firmy do transformacji energetycznej. Jest to pierwszy rok, kiedy większość projektów realizowana jest w sektorze energetycznym, związanym z budową farm wiatrowych oraz kablowych połączeń międzynarodowych. Aby podążać za celami zmniejszenia emisji spalin, firma zakupiła dwa nowe, w pełni elektryczne urządzenia klasy 300 ton. Rok 2024 jest również przełomowym wydarzeniem, gdyż firma otworzyła oddział w Polsce, co umożliwia elastyczność oraz szybką reakcję na potrzeby klientów na lokalnym rynku.