Warszawskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne eksploatuje ponad 4,2 tys. km sieci wodociągowej (z czego 3,4 tys. km to przewody magistralne i rozbiorcze, a blisko 0,8 tys. km stanowią przyłącza wodociągowe). Codziennie dostarcza ponad 330 mln litrów wody aglomeracji zamieszkanej przez niemal 2,5 mln osób. Woda czerpana jest z dwóch źródeł: z Wisły oraz z Jeziora Zegrzyńskiego (zasilanego wodami Narwi i Bugu). Rocznie w stolicy oczyszczanych jest około 220 km wodociągów i wykonuje się ponad 49 tys. płukań sieci wodociągowej.
W ramach stałych napraw i remontów sieci wodociągowej konsorcjum firm BLEJKAN S.A. (lider) i RTi Poland sp. z o.o. na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. realizuje dwa kontrakty dotyczące modernizacji przewodów magistralnych sieci wodociągowej.

Do zadań wykonawcy wybranego w drodze przetargu należy także m.in.: czyszczenie rurociągów metodą hydrodynamiczną wysokociśnieniową, przeprowadzenie monitoringu wnętrza magistrali przed i po renowacji oraz wykonanie tymczasowego zasilania w wodę odciętych przewodów za pomocą by-passu. Przed rozpoczęciem renowacji konieczne było również opracowanie projektu organizacji ruchu z uwzględnieniem lokalizacji komór roboczych. Do prac w ramach kontraktu „Zakroczymska” zmobilizowano około 20 osób, a kontrakt „Radzymińska” obsługuje około 25 pracowników.

Prace realizowane są po obu stronach Wisły i odbywają się równocześnie. Renowacji poddawane są odcinki magistrali wodociągowej DN300 w żoliborskich ulicach (lewy brzeg Wisły): Zakroczymskiej, Jeziorańskiej, Krajewskiego, Zajączka, Mickiewicza oraz drugiej, o większej średnicy (DN400), zlokalizowanej w ul. Radzymińskiej na terenie prawobrzeżnej dzielnicy Targówek. Pierwsza z nich jest użytkowana od 1948 r. Z kolei najstarszy odcinek magistrali znajdującej się w ul. Radzymińskiej pochodzi z 1936 r., a pozostałe oddawane były w latach: 1962, 1975, 1983. Średnia głębokość posadowienia przewodów to około 2,5 m.

Dwa kontrakty – dwie metody

O wyborze technologii renowacyjnej zadecydował zamawiający. W ramach obu zleceń w przypadku przewodów ze stali zalecone zostało wykorzystanie cementyzacji. Wykładzina z cementu musi być wykonana w jednej warstwie o grubości 10 mm i ma zapewnić szczelność wodociągu oraz odejść. Wśród zalet zastosowania tej metody można wymienić m.in. szybkość realizacji prac czy możliwość wykonania do 220 mb przy średnicy DN400 w pojedynczym odcinku. Warstwa z zaprawy cementowej pełni także dwie funkcje ochronne: pasywną (osłanianie metalicznej ściany rury) i aktywną (rysy i szczeliny ulegają samoczynnemu zamykaniu dzięki działaniu węglanu wapnia, znajdującego się w wodzie).

Do przeprowadzenia renowacji z wykorzystaniem tej metody konieczne jest wykonanie niewielkich komór (zaplanowanych poza głównymi ulicami, by nie powodowały utrudnień w ruchu). Po ich przygotowaniu następuje rozcięcie magistrali, czyszczenie poszczególnych odcinków oraz narzucanie warstwy zaprawy za pośrednictwem pracującej w rurze maszyny rozpryskowej. Następnie przeprowadzana jest inspekcja CCTV, pomiar grubości warstwy cementu, a na koniec zamyka się rozcięte węzły. Rura po cementyzacji jest odporna na dalszą destrukcję i tworzenie się nowego osadu.

Z kolei do renowacji przewodów z żeliwa szarego należy zastosować technologię rękawa nasączanego żywicami, utwardzanego parą wodną (ang. Cured in Place Pipe, CIPP). Zainstalowane rękawy powinny wytrzymać ciśnienie robocze 0,6 MPa, a na czas próby ciśnieniowej – 1 MPa. Maksymalne zmniejszenie średnicy rurociągu w wyniku renowacji w technologii CIPP może wynieść do 8%, dlatego zdecydowano o zastosowaniu wykładziny o strukturze pętelkowej. Ponadto, jak określono w specyfikacji zamówienia, należy tak wykonać prace, by w przyszłości istniała możliwość dodatkowych włączeń oraz montażu armatury.

Zadania podzielono na etapy

Kontrakt realizowany w dzielnicy Żoliborz obejmuje dwa etapy. Pierwszy dotyczy renowacji przewodów z żeliwa szarego o długości 1020 m w ulicach Mickiewicza i Generała Zajączka. W ramach etapu drugiego zaplanowano renowację odcinka magistrali o długości 774 m w ul. Generała Zajączka oraz ze stali o długości 75 m w ul. Zakroczymskiej.

W zakres kontraktu realizowanego na terenie dzielnicy Targówek wchodzi modernizacja magistrali wodociągowej DN400 o długości 2868 m (rurociąg ze stali – 1561 m, a z żeliwa szarego – 1307 m).  Podzielono go na pięć etapów.

Konsorcjanci dokonali podziału prac. Kontrakt „Zakroczymska” realizuje w całości BLEJKAN S.A., natomiast w przypadku kontraktu „Radzymińska” BLEJKAN S.A. wykonuje czyszczenie rurociągu oraz instalację rękawa NordiTube, dostarczanego przez firmę RTi sp. z o.o., która odpowiada za wszystkie pozostałe prace przy tym kontrakcie.