W ramach realizacji zadania bezwykopową renowację przejdą trzy nitki syfonu: dwie o średnicy DN1500 oraz jedna o średnicy DN1200. Ich łączna długość to 831 m. Jako metodę renowacyjną wybrano metodę CIPP (renowacja wykładzinami/rękawami utwardzanymi na miejscu, ang. cured in place pipe). Na potrzeby tego zadania wykorzystane zostaną rękawy utwardzane promieniami UV.


Zadanie obejmuje również modernizację komór złazowych na górnej i dolnej głowicy syfonu, montaż zastawek przy dolnej głowicy oraz montaż uszczelnień końcowych.

Na skutek przeprowadzonych prac poprawiony zostanie stan techniczny kanałów, zmniejszy się również infiltracja wód gruntowych do nich.

Inwestycja to jeden z projektów zaplanowanych do realizacji przez MPWiK w Krakowie na lata 2014-2019. Zakończenie realizacji projektu przewidziane zostało na koniec grudnia 2018 r., a jego koszt to ponad 5,5 mln zł.  Prace wykona konsorcjum firm BLEJKAN SA oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AKWA J. Biskup, S. Owczarek, Sp.J.

Przeczytaj również: "Ponad 70 mln zł na bezwykopowe renowacje w Krakowie"