Projekt roku 2018 Instalacja – wyróżnienia

Pierwszy projekt obejmuje budowę kanału zrzutowego. W Rehoboth Beach, Delaware (USA, stan na wschodnim wybrzeżu) ścieki najpierw transportowane są do oczyszczalni. Po przeprowadzeniu procesu oczyszczania, zrzucane są wprost do Oceanu Atlantyckiego.

Aby proces ten był możliwy, zbudowano stację pomp wraz z magistralą DN600, dzięki której można transportować oczyszczone ścieki. Kontrakt na wykonanie tego zadania (o wartości 27,7 mln USD) podpisano z firmą Manson Construction. Projekt był ambitny: ponad 900-metrowa magistrala musiała zostać zbudowana z wykorzystaniem metody HDD (ang. Horizontal Directional Drilling). Jej druga część, również o długości około 900 m, powstała w wykopie otwartym. Przewiert stanowił ogromne wyzwanie z uwagi na pracę w trudnych warunkach (na styku lądu i oceanu) oraz konieczność ponownego wiercenia ponad 30% odcinka, tak, aby możliwe było wprowadzenie rurociągu na jego miejsce.

Realizacja kolejnej inwestycji odbyła się w stanie Ohio, w Cleveland. Firma Ward and Burke Tunneling Inc. otrzymała zadanie budowy około kilometrowego kanału burzowego o średnicy 1500 mm. Rurociąg powstał na terenie chronionym z uwagi na zanieczyszczenie gruntu.

Wykonawca wybrał metodę mikrotunelowania. Podzielił odcinek na cztery części, zatem wydrążono tak naprawdę kilka mikrotuneli, w większości po zakrzywionych trasach. To było największą trudnością w realizacji projektu: należało omijać miejsca, w których znajdowały się szkodliwe substancje. Co ciekawe, elementem inwestycji była też renowacja przepustu, który miał zostać połączony z nowym kanałem burzowym.

Projekt Roku 2018 Renowacja – wyróżnienia

Wyróżnione przez “Trenchless Technology” renowacje reprezentują dwie z dostępnych na rynku form przeprowadzania tego typu modernizacji.

Na Florydzie, w Fort Lauderdale, wykorzystano metodę swageliningu i HDD. W ten sposób umożliwiono funkcjonowanie niemal 7 km kanalizacji o średnicy DN800. Renowacja przebiegała w czterech fazach: kolejno poddawane renowacji odcinki liczyły około 2, 0,5, 2, i 2,5 km. W USA wykonanie “nowej” sieci za pomocą swageliningu jest popularnym rozwiązaniem w przypadku nagłej potrzeby naprawy systemu kanalizacji. Wykonawca, Murphy Pipeline Contractors, podał że jest to instalacja najdłuższego odcinka rurociągu w Ameryce Północnej z wykorzystaniem tej metody, w kategorii „dłuższe niż 609 m/jedno wciągnięcie”.

Druga inwestycja to z kolei renowacja z wykorzystaniem metody CIPP (ang. Cured In Place Pipe). Wykładzinę należało zainstalować w kolektorze ściekowym o średnicy DN2400 i długości 1,17 km (grubość rękawa osiągała od 25,5 do 34,5 mm) oraz przewodzie DN1800 o długości zaledwie 27 m (grubość rękawa wyniosła niecałe 20 mm). Dodatkowym wyzwaniem była konieczność budowy przewodu, który zabezpieczy transport ścieków na czas przeprowadzania modernizacji. Wszystkie te działania utrudniały zimowe warunki: projekt realizowane w stanie Minnesota, o klimacie znacznie różnym od tego występującego na wspomnianej wcześniej Florydzie.

Przeczytaj także: Zdążyć przed zimą. Rekordowa renowacja gazociągu wysokiego ciśnienia