Pierwsza renowacja w technologii CIPP z wykorzystaniem rękawa utwardzanego na miejscu w została przeprowadzona w Krakowie w roku 1996. Od tamtej pory Wodociągi Miasta Krakowa regularnie sięgają po tę metode, a w ostatnich dwóch latach zdominowała ona inne technologie, jak choćby chemię budowlaną, wykładziny bazaltowe czy panele GRP. W 2017 r. posłużyła do renowacji 20 km kanałów, w roku ubiegłym – około 17 km.

Jednym z ciekawszych przedsięwzięć w tym obszarze była renowacja syfonu pod Wisłą, w okolicy krakowskiego stopnia wodnego Dąbie. Przedmiotem renowacji były cztery betonowe nitki syfonu– 3 x DN1500 i 1 x DN1200 o długości blisko 280 m. Poddawany pracom kanał, posadowiony na głębokości 7–8 m, był w zaawansowanym „wieku” – do użytku został oddany w 1956 r.


Na plac budowy został dostarczony rękaw o wadze 48 ton i grubości ścianki wynoszącej 21 mm. Znajdował się on w specjalnej skrzyni zbudowanej dla tej wykładziny, którą należało przetransportować na odległość około 1000 km. Czas utwardzania rękawa promieniowaniem UV po jego wciągnięciu wyniósł 23 godz. Renowacja ta była unikatowa i rekordowa w skali światowej – po raz pierwszy technologię CIPP zastosowano dla tak dużej średnicy.


O tym i innych doświadczeniach Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, podczas III Konferencji CIPP Technology Days (wydarzenie odbyło się w dniach 9–11 stycznia br. we Wrocławiu), opowiadał przedstawiciel spółki – Rafał Żelazny. Przedstawiciel spółki mówił także o jej najbliższych planach inwestycyjnych.


Wodociągi Miasta Krakowa są największym małopolskim przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Obsługują ponad 1 mln użytkowników. Zgodnie z planem na lata 2018–2022 spółka wyda na nowe inwestycje 580 mln zł. W ich efekcie powstanie 127 km nowych odcinków sieci wodociągowej oraz 137 km kanałów.

Przeczytaj także: Wodociągi Miasta Krakowa zainwestują w sieć wod-kan 580 mln zł