IKT opublikował swój pierwszy raport 15 lat temu i od tego czasu robi to regularnie. Łącznie raporty te zawierają wyniki testów około 23 tys. próbek pobranych z zainstalowanych w kanałach wykładzin CIPP. Co to oznacza? Badacze poddali testom, według szacunkowych pomiarów, od 2 do nawet 2,5 mln m wykładziny zainstalowanej w poddanych renowacji rurociągach.

W jaki sposób zdobywane są próbki? Pobierane są one z placów budów niedługo po instalacji rękawa. Badane są później w dwóch laboratoriach IKT – w Niemczech oraz, od 2013 r., również w Holandii. Próbki poddawane są testom zgodnie z czterema kryteriami, są to: moduł Younga, wytrzymałość na zginanie, grubość ścianki i szczelność badana wodą. Taki model badań ustalili eksperci (zarówno pracownicy administracji samorządowej, jak i inżynierowie, producenci, wykonawcy czy pracownicy laboratoriów), którzy uznali, że dzięki tym właśnie testom będzie można obiektywnie ocenić jakość wykładzin CIPP.

Do połowy pierwszej dekady XXI w. w Niemczech trwały ostre spory dotyczące tego, czy i jak podjąć się badania wykładzin CIPP, wywołane nie tylko przez wczesne raporty IKT LinerReport. Zderzały się różne interesy gospodarcze i wymagania jakościowe, różnice zdań występowały zarówno pomiędzy dostawcami i klientami, jak i pomiędzy dostawcami konkurującymi o udziały w rynku. Obecnie jednak nikt nie ma wątpliwości co do tego, iż wiedza o tym, „jak radzą sobie rękawy”, jest potrzebna, a raporty cieszą się uznaniem nie tylko na rodzimym, niemieckim rynku.

Raport rękawowy IKT 2019

W tegorocznym raporcie uwzględniono aż 2125 próbek wykładzin, z czego 1870 próbek laminatu na bazie włókna szklanego (GRP) oraz 255 próbek rękawów na bazie filcu igłowego (NF). W 72% przypadków próbki dostarczyli operatorzy sieci, a w 28% firmy wykonawcze; wszystkie rękawy pochodziły łącznie z sześciu krajów: Belgii, Czech, Niemiec, Szwajcarii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Osiągi próbek porównywano z wartościami docelowymi, określonymi przez podmiot dopuszczający wykładziny do użytku (w Niemczech – DIBt, w Holandii – KOMO, w Szwajcarii – QUIK) lub informacjami uzyskanymi od klienta, np. kalkulacjami na potrzeby projektu statycznego.

Zarówno jakość wykładzin GRP, jak i NF w ciągu ostatnich 15 lat poprawiła się. W przypadku wykładzin NF poprawa ta jest wyraźniejsza, choć zauważyć należy, iż te rękawy „wystartowały” z niższego poziomu początkowego niż wykładziny GRP. Średni wyniki „zdawalności” testów pozostał na wysokim poziomie, podobnym do ubiegłorocznego, obejmującym w swoim zakresie od 94,1 do 98,9%. Patrząc globalnie, można uznać, iż 2018 r. był dobrym rokiem w zakresie jakości wykładzin –  twierdzi IKT.

Szczegółowe wyniki raportu opublikowane zostaną w kolejnym numerze kwartalnika „Inżynieria Bezwykopowa” (2/2019 [74]). Poprzednie raporty można przeczytać na portalu inzynieria.com.

IKT LinerReport 2018

IKT LinerReport 2017

IKT LinerReport 2016

IKT LinerReport 2015

IKT LinerReport 2014

IKT LinerReport 2013

IKT LinerReport 2012

IKT LinerReport 2011

IKT LinerReport 2010

IKT LinerReport 2009

IKT LinerReport 2007

Przeczytaj także: W Hongkongu pobito rekord długości instalacji HDD