W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania metodą CIPP na całym świecie, a szczególna dynamika towarzyszy rozwojowi w obszarze instalacji wykładzin utwardzanych promieniowaniem UV. Obserwując tendencje rynkowe, można stwierdzić, że w najbliższym czasie producenci będą kładli coraz większy nacisk na wzrost średnic rękawów oraz na minimalizowanie grubości ich ścianek. Jakie nowinki technologiczne prelegenci zaprezentowali tym razem? O jakich ciekawych projektach opowiedzieli?

Poniżej zapis tekstowej relacji LIVE z konferencji.

Zapraszamy do śledzenia konferencyjnych wydarzeń
17:48

Przewodniczący Konferencji, Paweł Kośmider, zakończył merytoryczną część konferencji.

Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa, gdyby nie branżowe wsparcie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom wydarzenia!

 • Sponsor Generalny – POliner sp. z o.o.,
 • Sponsorzy Złoci –
  • BLEJKAN S.A.,
  • “ELSE” TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO. LTD. sp. z o.o.,
  • Aegion Corporation/Insituform,
  • RELINEEUROPE AG,
  • Sezam Instal sp. j.,
 • Sponsorzy Srebrni –
  • MC Bauchemie,
  • Sewetronics,
 • Sponsor Brązowy – inLiner.

Jesteśmy także wdzięczni za wsparcie naszym Partnerom i Patronom honorowym konferencji:

Partnerzy i patroni

 • Jego Magnificencji prof. dr. hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.,
 • IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur (Instytutowi Infrastruktury Podziemnej),
 • Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Jego Magnificencji dr. hab. inż. arch. Andrzejowi Białkiewiczowi, Rektorowi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
 • Polskiemu Stowarzyszeniu Technologii Bezwykopowych,
 • Polskiemu Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców,
 • Wodociągom Miasta Krakowa S.A.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły kwartalniki "Inżynieria Bezwykopowa", "GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele" oraz portal inzynieria.com

17:48

Gratulujemy zespołowi eksperckiemu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych zakończenia z sukcesem procesu tworzenia wytycznych odbiorowych prac wykonywanych w technologii CIPP.

17:46

Ustawa o wyrobach budowlanych wymaga od nas spełnienia pewnych norm – m.in. wymagań długookresowych. Za to odpowiada producent rękawa, który wykazuje zdolność spełnienia tego wymagania przez produkt.

17:40

Dariusz Zwierzchowski: badania, które są wykonywane w Polsce, niekoniecznie są honorowane na tzw. Zachodzie, mimo, że jesteśmy w UE – natomiast badania wykonane w laboratoriach zagranicznych są honorowane w naszym kraju.

17:37

17:30

Andrzej Kolonko: inwestorzy potrzebują doświadczenia, by nabyć pełnej wiedzy na temat technologii renowacyjnych, trudno ją zdobyć z doskoku.

17:29

17:26

Po przedstawieniu założeń wytycznych rozpocznie się dyskusja panelowa.

16:57

16:52

Rozwiązania formalne, organizacyjne i techniczne przyjęte w wytycznej przedstawi Bogdan Przybyła z Politechniki Wrocławskiej

16:22

Adam Wysokowski: regulacje powinny być krótkie, prowadzące do tego, by zadania realizowane były po prostu dobrze

16:18

16:10

Adam Wysokowski: Krajowa Ocena Techniczna nie jest dopuszczeniem wyrobu do użytku, a często pojawia się w specyfikacjach

16:09

Adam Wysokowski: normy nie są obowiązkowe – inaczej hamowałyby postęp w budownictwie. Mają nam pomagać, a nie utrudniać pracę.

16:07

16:06

Jako pierwszy swoje wnioski przedstawi Adam Wysokowski, Kierownik Zakładu Dróg, Mostów i Kolei (Uniwersytet Zielonogórski), prezentując rolę wytycznych w infrastrukturze podziemnej

16:05

Przez ostatnie ponad 2 lata lata grupa robocza PSTB pracowała nad opracowaniem wytycznych pt. „Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych" – teraz eksperci podsumują działania.

15:06

Trwa przerwa obiadowa. Zapraszamy na 15:45 na sesję poświęconą wytycznym odbiorowym prac w technologii CIPP.

14:59

Sławomir Kapica: Na rynku najbardziej brakuje pieniędzy i zleceń – to przeszkadza w rozwoju.

14:49

Wymiarowanie otwartego wodociągu jest problematyczne – liczy się czas. Warto wcześniej przygotować wstępny projekt – komentuje Beata Nienartowicz.

14:47

Czy bardziej opłacalna jest wymiana rur czy instalacja wykładziny samonośnej? Marcin Derda: Chcielibyśmy budować nowe sieci, ale nie zawsze jest taka możliwość. Czasem, z uwagi na istnienie gęstej sieci infrastruktury, koneiczna jest renowacja.

14:40

Czas na panel dyskusyjny! 

14:39

Sławomir Kapica: Łącząc w wykorzystaniu przedsięwzięć renowacyjnych narzędzia softwarowe z urządzeniami-wytworami mechaniki precyzyjnej można osiągnąć zaplanowany profesjonalizm wykonywanych prac i ich efektywność, bo tylko to tak naprawdę się liczy.

14:39

Sławomir Kapica: Zastosowanie sztucznej inteligencji w kanałach nie jest wyłącznie futurystyczną mrzonką sprzed kilku lat – ta idea szybko staje się rzeczywistością.

14:20

W jaki sposób można optymalizować koszty napraw, a potem koszty konserwacji, utrzymania oraz obsługi i później redukować uciążliwość wyłączeń obiektowych ze względu na te procesy? Otóż – dzięki sztucznej inteligencji

14:16

14:15

Sesje techniczne zwieńczy prelekcja Sławomira Kapicy z ,,ELSE” TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO. LTD. sp. z o.o.: "Dobór profesjonalnych urządzeń do realizacji bezwykopowych Renowacji Wykładzinami Utwardzanymi na Miejscu. Sztuczna Inteligencja w kanale? – technologiczne nowości firmy IBAK"

14:11

14:03

Kiedy należy odrzucić próbkę kompozytu?

14:02

14:02

Dariusz Zwierzchowski (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.): Badania laboratoryjne rękawów CIPP do renowacji przewodów wodociągowych zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO 11298-4

13:46

Mark Kopietz: zapewnienie jakości jest bardzo ważne również z uwagi na to, iż każda kolejna naprawa wiąże się z kosztami.

13:41

13:41

13:35

Mark Kopietz: badając jakość, wykonujemy badania mechaniczne, przepływu temperatury, właściwości chemicznych. 

13:33

Mark Kopietz: musimy mieć jak najlepsze warunki na placu budowy do pobrania próbek, od tego zaczyna się zapewnienie jakości

13:32

Źle utwardzony rękaw nie ma odpowiedniej konstrukcji, zmniejszają się właściwości mechaniczne produktu. 

13:31

Wykładzina nasączona żywicą, przed utwardzeniem

13:25

Jakość to stopień, w jakim charakterystyka materiałowa wypełnia wymagania.

13:24

Wystąpienie tłumaczy Rafał Chart z Insituform Linings Ltd.

13:23

Teraz wystąpi gość zagraniczny: dr inż. Mark Kopietz z laboratorium SBKS GmbH & Co. KG z prelekcją "Zapewnienie jakości renowacji rękawami utwardzanymi na miejscu"

13:22

13:05

13:04

13:03

Teraz głos Wodociągów Miasta Krakowa S.A.: "Instalacja wykładzin CIPP wodociągowych rurociągów magistralnych w warunkach zimowych"

12:58

Beata Nienartowicz: polska branża korzysta z opracowań niemieckich (DWA) i amerykańskich.

12:56

Krok po kroku jesteśmy w stanie przejść proces wymiarowania rękawów grawitacyjnych, w przypadku wykładzin ciśnieniowych nie jest tak prosto.

12:39

Jak podjąć decyzję o zamówieniu renowacji?

12:37

Zakres dostosowania to rozwiązania materiałowe, planowanie inwestycji, projektowanie i wykonawstwo – mówi Beata Nienartowicz

12:36

12:35

 

Pierwszą prelegentką w II sesji jest Beata Nienartowicz z firmy IDEANTE: omówi projektowanie rękawów CIPP dla rurociągów ciśnieniowych

12:18

Zapraszamy serdecznie na przerwę – a po przerwie na kolejną sesję.

12:09

Leszek Wysocki: z punktu widzenia "człowieka z uczelni", który jest potrzebny, kiedy coś się nie udaje, błędy zdarzają się najczęściej nie z powodu błędów technologicznych, a obliczeniowych,

12:05

Mariusz Iwanejko (Blejkan S.A.): nie ma materiału, który spełniałby wszystkie wymagania, natomiast komfort pracowników pracujących na takim samym sprzęcie jest ogromny.

11:54

Mirosław Cecuga: koszty to rzecz, w rozumieniu spółki wod-kan, względna. Spółki świadczą usługi na rzecz społeczności, a społeczność wymaga najwyższej jakości. Spółki wod-kan nie powinny się tego bać.

11:51

Adam Wysokowski: kluczem do tego "złotego środka" jest trwałość.

11:51

W panelu dyskusyjnym poruszono m.in. temat złotego środka pomiędzy efektywnością kosztową a jakością.

11:42

Zapraszamy do dyskusji! Poprzez Akademię INŻYNIERIA można zadawać pytania prelegentom :-)

11:41

Coraz wicej miast decyduje się na technologię City Liner

11:33

Mirosław Cecuga: Technologia CIPP w wodociągach to nie moda – to potrzeba.

11:28

Na scenie ostatni prelegent w tej sesji: Mirosław Cecuga (Sezam Instal sp.j.), który przedstawia temat City Linera, komunalnej technologii CIPP.

11:05

Technologie hybrydowe – przyszłość renowacji rurociągów metodą wykładziny utwardzanej na miejscu – prezentuje Jakub Kania z firmy RELINEEEUROPE AG.

11:03

10:59

Kolejny prelegent, Andrzej Kolonko z Politechniki Wrocławskiej przedstawia prelekcję pt. "Ocena oddziaływania na środowisko dla renowacji metodą CIPP oraz tradycyjnej wymiany rur"

10:46

Skorodowany fragment kanału, który nie miał kontaktu ze ściekami.

10:37

Jak dokonać ekspertyzy studzienki?

10:32

Leszek Wysocki: nie ma powodu, by ścieki powodowały korozję kanałów, a jednak takie uszkodzenia powstają. Dlaczego?

10:30

Na scenie dr inż. Leszek Wysocki, Politechnika Wrocławska z referatem "Renowacja studzienek kanalizacyjnych w kanałach poddanych renowacji w technologii CIPP"

10:23

10:17

10:14

Tomasz Szczepański: Oszczędności mogą być zarówno „dobre”, tzn. ograniczające marnowanie zasobów, np. poprzez lepszą organizację procesów związanych z realizacją projektu, ale mogą być także „złe”, jeżeli odbywają się kosztem jakości czy trwałość realizowanych prac.

10:13

10:07

Tomasz Szczepański: trwałość ma swoją cenę. Nie możemy zrobić wszystkiego na 200%. Trwałością trzeba umieć zarządzać.

10:06

Tomasz Szczepański: oszczędności w zakresie prac budowlanych odbijają się później czkawką – np. brak fundamentów łódzkich kamienic przysporzył problemów podczas rozpoczęcia prac tunelowych i miktrotunelowych

10:04

Czas na referat Gorzki smak niskiej ceny Tomasza Szczepańskiego z Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o. 

09:56

Adam Wysokowski: Sklejenie żelbetu iniektami przywraca 78%, a nieraz ponad 100% nośności, ponieważ iniekt zaczyna zachowywać się jak zbrojenie – warto zatem naprawiać obiekty

09:50

Adam Wysokowski: Nie ma pieniędzy na remonty przepustów – nie ma też odpowiedniej kontroli.

09:48

Adam Wysokowski: Do niedawna przebudowy obiektów były prowadzone metodami tradycyjnymi, teraz wykorzystuje się metody bezwykopowe.

09:48

09:45

Adam Wysokowski: Do niedawna, przebudowa lub remonty istniejących przepustów drogowych lub kolejowych były prowadzone głównie metodami tradycyjnymi. Wiązało się to nie tylko z dużym nakładem kosztów i czasu niezbędnego na realizację tak prowadzonej inwestycji, ale także ze znacznymi kosztami społecznymi wynikającymi z konieczności tymczasowego zamknięcia lub ograniczenia ruchu na tym odcinku drogi lub linii kolejowej. 

09:45

Decyzja o remoncie obiektu, a nie rozbiórce i zastąpieniu go nową konstrukcją wpisuję się w pełni w zasady ochrony środowiska. Jest oczywistym, że taka decyzja musi być poprzedzona odpowiednimi badaniami diagnostycznymi i analizą obliczeniową konstrukcji.
 

09:39

 

Jako pierwszy występuje prof dr hab. inż. Adam Wysokowski, Kierownik Zakładu Dróg, Mostów i Kolei, Uniwersytet Zielonogórski z referatem "Aspekty zrównoważonego rozwoju w rewitalizacji przepustów kolejowych i drogowych z użyciem technologii CIPP"

09:39

Dziś w planie dwie sesje techniczne oraz sesja dotycząca wytycznych odbiorowych prac wykonanych w technologii CIPP.

09:38

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dot. konferencji oraz do zadawania pytań prelegentom.

09:37

Dzień dobry, zaczynamy kolejny dzień obrad konferencyjnych!

18:27

Kończymy dzisiejsze obrady – zapraszamy na jutro, na godzinę 9:30!

18:17

Tomasz Latawiec: zmiany w kosztach związane z wojną można udowodnić choćby wskazując zmiany w cenach paliwa.

18:16

Adam Wysokowski: wielu inwestorów nie ma jeszcze pełnej wiedzy na temat CIPP, nie zna zalet tej technologii.

18:15

Michał Andrzejewski: potencjał rynku CIPP jest obecnie bardzo duży – brakuje odwagi zlecających.

18:12

Michał Andrzejewski: jak potwierdzają badania niemieckie, wytrzymałość wykładziny badana po instalacji i pewnym czasie eksploatacji może być wyższa niż przewidywano.

18:11

Trwa panel dyskusyjny po sesji:

17:57

Prelegenci zaprosili do obejrzenia filmu:

17:50

Stosowanie technologii CIPP przyspiesza osiągnięcie pożądanego przez inwestora efektu – wykonanej renowacji.

17:44

Jakie są ograniczenia w stosowaniu omawianych wykładzin?

17:40

Tomasz Goździor: wykładziny, które stosujemy do renowacji przewodów wody pitnej z powodzeniem można stosować też w sieciach przemysłowych o specjalnych wymaganiach

17:40

Karolina Myk: Tak jak jazda offroadowa wymaga specjalnie do tego zaprojektowanego auta, tak zadanie renowacyjne potrzebuje specjalnie skonstruowanej wykładziny, która w najlepszy sposób dopasuje się do istniejącego wodociągu. 

17:38

Karolina Myk: konstrukcja wykładziny musi być bardzo dobrze przemyślana

17:35

17:33

Ostatni referat w tej sesji, "Pojedynek POliner Hydro Glass kontra POliner Hydro Felt, czyli porównanie wykładziny szklanej z filcową", przedstawią Karolina Myk i Tomasz Goździor, przedstawiciele firmy POliner sp. z o.o.

17:25

Tomasz Latawiec: związek wojny na terytorium Ukrainy z opóźnieniami w obrębie naszych działań musimy udowodnić – wpływ zmian na konkretne elementy naszych prac.

17:20

17:19

Czy wojna w Ukrainie podpada pod kategorię siły wyższej? Tak, zapewnia Tomasz Latawiec.

17:07

Na scenie Tomasz Latawiec, Inżynier Konsultant, BIKTL Latawiec Konsulting Sp. z o.o., Prezes Zarządu SIDiR, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDiR, którego prelekcja nosi tytuł "Siła Wyższa jako ryzyko kontraktowe – z perspektywy aktualnej sytuacji geopolitycznej"

17:00

Michał Andrzejewski: obecnie najszybciej rozwija się sektor pakerów.

16:54

16:52

Michał Andrzejewski: inwestorzy wywołują presję na producentów, by produkowali żywice bezstyrenowe

16:48

Michał Andrzejewski: w Skandynawii popularna jest renowacja sieci domowych z wykorzystaniem CIPP, wykładziny produkuje się nawet w rozmiarze DN40.

16:48

16:47

Michał Andrzejewski: rozwój CIPP jest ściśle związany z rozwojem materiałów stosowanych do renowacji sieci.

16:44

Teraz głos zabierze Michał Andrzejewski z firmy Gamm-Bud sp. z o.o. i prelekcja: Co nowego na rynku CIPP?

16:35

Stanisław Szczekarewicz: kolektory wielkośrednicowe przy wykorzystaniu rękawów trzeba poddawać renowacji niemal "wykopowo"

16:33

16:32

Stanisław Szczekarewicz: później jednak drastycznie spadł, do 15%

16:32

Stanisław Szczekarewicz: technologia CIPP ma największy udział wśród metod uwzględnianych w naszych projektach

16:30

16:26

16:26

Stanisław Szczekarewicz z firmy GSG Industria sp. z o.o. przedstawi referat pt. "Udział wykładzin CIPP w rynku technologii bezwykopowych renowacji sieci w Polsce na podstawie doświadczeń biura projektów GSG Industria"

16:26

Rozpoczynamy obrady dotyczące problemów technicznych.

15:58

Koniec debaty. Za kwadrans zapraszamy na sesję techniczną.

15:53

Jakub Kucharski, IGWP: w kwestii pomocy obecnie najważniejsza jest logistyka, utrzymanie przepustowości kanałów komunikacyjnych

15:50

Paweł Kośmider, Przewodniczący Konferencji: Polska pokazała się jako kraj samorządowy, solidarny. Myślę, że nasze plany odbudowy i modernizacji sieci jest do odwzorowania.

15:43

Renata Tomusiak, MPWiK Warszawa: zasadniczą kwestią jest wejście Ukrainy do Unii Europejskiej.

15:41

Piotr Ziętara: prowadzimy transfer dobrych praktyk, transfer wiedzy i doświadczenia.

15:38

Tomasz Daniłoś, Blejkan Holding sp. z o.o.: jak tylko to będzie możliwe, przyjedziemy ze sprzętem, ze swoimi ludźmi... i weźmiemy się do roboty.

15:37

Tomasz Daniłoś, Blejkan Holding sp. z o.o.: prace bezwykopowe są prowadzone szybko, a czas będzie się liczył w Ukrainie.

15:35

Tomasz Daniłoś, Blejkan Holding sp. z o.o.: po wojnie będzie dużo pracy, dla firm ukraińskich i zagranicznych. Mamy swoje doświadczenia z Polski, pracujemy nad renowacją polskich sieci już od 20 lat, chcemy się tym doświadczeniem podzielić. Należy rozpoznać, co będzie w Ukrainie potrzebne, przeprowadzić inwentaryzację, a później naprawiać – również bezwykopowo.

15:34

Tomasz Daniłoś, Blejkan Holding sp. z o.o.: czas wojny, mam nadzieję, szybko się skończy – ale teraz potrzebne są doraźne działania, takie jak naprawa wodociągów. Pomagamy, dostarczamy sprzęt i rozwiązania.

15:33

Jakub Kucharski, IGWP: chcemy podzielić się rozwiązaniami legislacyjnymi, są bardzo dobre. Udostępniamy też oferty pracy.

15:32

Jakub Kucharski: doraźnie prowadzimy prace projektowe nad odbudową sieci wod-kan w Ukrainie. Chcemy podzielić się dobrymi praktykami.

15:29

Jak obliczyć opłaty za wodę? Obecnie kwoty liczone są od mieszkańca, a sytuacja mieszkaniowa Ukraińców zmienia się niezwykle dynamicznie w trakcie wojny.

15:28

15:28

Yurii Zherlitsyn: wojna jest trudnym i ważnym tematem, ale ważniejszym jest przyszłość po wojnie.

15:25

Jakub Kucharski, IGWP: pomoc branżowa płynie do Ukrainy z wielu kierunków, cieszymy się bardzo z tego. Jesteśmy przez cały czas w kontakcie ws. pomocy technicznej.

15:24

Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody: być może nawet w trakcie prowadzenia działań wojennych uda się przeprowadzić naprawy.

15:24

Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody: myślimy już jak pomóc odbudować infrastrukturę podziemną już po wojnie.

15:22

Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody: Ukraina ma problem z utrzymaniem dostaw wody na terenie walk.

15:21

Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody: w Gdańsku też pomagamy, udzielamy też pomocy technicznej wodociągom ukraińskim.

15:20

Piotr Ziętara: już nie mówimy o tym, gdzie kierujemy pomoc z przyczyn bezpieczeństwa.

15:15

Piotr Ziętara, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.: przekazaliśmy niemierzalne ilości darów, przesortowaliśmy i zapakowaliśmy tysiące palet.

15:10

Piotr Ziętara, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.: Jestem bardzo dumny z naszej branży – jeszcze niedawno nikt by nie pomyślał, że spółki wod-kan staną się hubami pomocowymi dla Ukrainy.

15:08

Renata Tomusiak, MPWiK Warszawa: jest pod wrażeniem szybkiego działania branży i całego społeczeństwa, pomocy udzielanej Ukrainie.

15:07

15 lat marzyłem o współpracy Warszawy i Kijowa – teraz jest to możliwe. Dziękuję serdecznie w imieniu całego miasta – mówi Zherlitsyn.

15:04

Sytuacja np. w Mariupolu wygląda tak, że trzeba topić śnieg, aby umyć ręce czy napić się – mówi gość z Ukrainy.

15:03

Trudno ocenić skalę zniszczeń w Ukrainie, mówi Yurii Zherlitsyn. Rosjanie celowo niszczą obiekty infrastrukturalne, takie jak oczyszczalnie ścieków.

15:02

Czas na panel dyskusyjny!

W debacie udział wezmą:  Tomasz Daniłoś, Blejkan Holding sp. z o.o. Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody sp. z o.o. Renata Tomusiak, MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Yurii Zherlitsyn, UKRVODOKANALEKOLOGIA Piotr Ziętara, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Panel prowadzą: Paweł Kośmider, Przewodniczący Konferencji oraz Wojciech Harpula (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.)

15:00

Marzę o tym, żebyśmy wspólnie doprowadzili do zastosowania odpowiednich rozwiązań w zakresie eksploatacji sieci podziemnych – podkreślił Zherlitsyn.

14:59

Kilkanaście tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej musi zostać poddana renowacji.

14:58

Długość sieci wodociągowej to ponad 180 tys. km, kanalizacyjnej – ponad 50 tys. km.

14:57

814 tys. mieszkańców korzysta z dowożonej wody pitnej; 4,6 mln osób nie ma dostępu do wodny pitnej bez odchyleń sanitarno-higienicznych.

14:55

14:54

Wskaźnik zaopatrzenia w wodę dużych miast oraz odprowadzanie tam ścieków jest wysoki w Ukrainie – ale na wsiach sytuacja wygląda dużo gorzej.

14:53

14:49

Cień wojny padł na wszystkie inwestycje realizowane w Ukrainie – mówi Yurii Zherlitsyn.

14:48

W panelu udział wezmą: 

Tomasz Daniłoś, Blejkan Holding sp. z o.o.
Ryszard Gajewski, Gdańskie Wody sp. z o.o.
Jakub Kucharski, IGWP
Renata Tomusiak, MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Yurii Zherlitsyn, UKRVODOKANALEKOLOGIA
Piotr Ziętara, Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

14:48

 

Udział polskich firm i przedsiębiorstw komunalnych w procesie odbudowy i modernizacji ukraińskiej infrastruktury może być bardzo znaczący. Warto myśleć o tym już dziś – dlatego po wystąpieniu Yuriia Zherlitsyna zapraszamy do wzięcia udziału w debacie poświęconej możliwościom i wyzwaniom, jakie stawia przed polską branżą wodociągową zaangażowanie się w pomoc dla Ukrainy zarówno obecnie, jak i po zakończeniu wojny.

14:47

Już za chwilę wystąpienie Yurii Zherlitsyna (UKRVODOKANALEKOLOGIA) pn. Wodociągi ukraińskie. Wczoraj, dzisiaj, jutro

14:46

Gości przywitał Przewodniczący Konferencji, Paweł Kośmider, prezes Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o.

Przedstawił program wydarzenia, a w szczególności zaprosił na sesję poświęconą sytuacji w Ukrainie.

14:37

Zapraszamy również do czynnego udziału w konferencji poprzez platformę Akademia Inżynieria.

14:34

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły kwartalniki "Inżynieria Bezwykopowa", "GDMT geoinżynieria drogi mosty tunele" oraz portal inzynieria.com

14:31

Jesteśmy także wdzięczni za wsparcie naszym Partnerom i Patronom honorowym konferencji:

Partnerzy i patroni

 

 • Jego Magnificencji prof. dr. hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
 • Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.,
 • IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur (Instytutowi Infrastruktury Podziemnej),
 • Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Jego Magnificencji dr. hab. inż. arch. Andrzejowi Białkiewiczowi, Rektorowi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
 • Polskiemu Stowarzyszeniu Technologii Bezwykopowych,
 • Polskiemu Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych,
 • Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców,
 • Wodociągom Miasta Krakowa S.A.
14:19

Organizacja konferencji nie byłaby możliwa, gdyby nie branżowe wsparcie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Sponsorom wydarzenia!

 • Sponsor Generalny – POliner sp. z o.o.,
 • Sponsorzy Złoci –
  • BLEJKAN S.A.,
  • “ELSE” TECHNICAL AND RESEARCH SERVICE CO. LTD. sp. z o.o.,
  • Aegion Corporation/Insituform,
  • RELINEEUROPE AG,
  • Sezam Instal sp. j.,
 • Sponsorzy Srebrni –
  • MC Bauchemie,
  • Sewetronics,
 • Sponsor Brązowy – inLiner.
14:14

Uczestnicy wydarzenia mieli już okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących podstaw stosowania technologii CIPP: 

CIPP od A do Z – warsztaty już za nami

 

14:13

Już za 20 minut zaczynamy obrady VI Konferencji Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu!

Poniżej zapis tekstowej relacji LIVE z konferencji.

 

Zapraszamy na fotorelacje z wydarzenia.

Pierwszy dzień Konferencji

Drugi dzień Konferencji

Film z Konferencji