Najpopularniejszą na świecie metodą odnowy podziemnej infrastruktury jest CIPP (ang. Cured In Place Pipe), polegająca na instalacji w naprawianym przewodzie specjalnej wykładziny (inaczej nazywanej rękawem), która następnie podlega utwardzeniu, w efekcie końcowym przylegając do ścian istniejącego przewodu i tworząc nową powłokę. Metoda posiada różne warianty, zależne od materiałów, z jakich wyprodukowano wykładzinę oraz sposobów jej utwardzania. W przypadku konieczności odnowy długich odcinków kanalizacji (300-400 m, a niekiedy więcej), a także jeśli trasa kanału biegnie zakrętami nawet do 90 stopni lub gdy zachodzi potrzeba zastosowania zmiany średnicy wykładziny, prym wiedzie montaż rękawa filcowego utwardzanego gorącą wodą.

CIPP – utwardzanie gorącą wodą. Na czym to polega?

W zależności od długości odcinka kanalizacji, jaki ma zostać odnowiony, w skład brygady wykonującej renowację wchodzi od czterech do ośmiu osób (praca na jedną lub dwie zmiany). Plac, na którym prowadzi się roboty, zabiera jedynie tyle miejsca, by przy studni startowej zmieściły się auta z wykładziną i kotłownią, a także urządzenie podnoszące oraz wieża inwersyjna. Na powierzchni, nad przebiegiem odnawianego odcinka, może toczyć się normalny ruch.

Zanim rozpoczną się zasadnicze prace renowacyjne, kanał najpierw czyszczony jest przy użyciu specjalistycznego pojazdu z odzyskiem wody, a następnie wykonuje się jego inspekcję telewizyjną. Zasadnicze prace rozpoczynają się od montażu tzw. prelinera, który służy do odizolowania nasączonego rękawa od ścieków i wody gruntowej występującej w kanale. W kolejnym kroku dochodzi do formowania słupa inwersyjnego, a po podłączeniu źródła wody rozpoczyna się instalowanie wykładziny wewnątrz kanału. Warto podkreślić, że rękaw na miejsce prac musi zostać dostarczony w warunkach chłodniczych, w temperaturze zwykle od 0 do -10 stopni Celsjusza, a można do tego wykorzystać typową chłodnię samochodową lub morski kontener chłodniczy. Wtłaczana do rękawa woda niejako zabiera go ze sobą do wnętrza kanału, a wymagane ciśnienie uzyskiwane jest poprzez odpowiednią wysokość wieży inwersyjnej (nazywanej przez wykonawców rusztowaniem). Kiedy wypełniony wodą rękaw dotrze do studni końcowej, rozpoczyna się etap podgrzewania w nim wody. Wykorzystywane do tego są specjalne węże grzewcze podłączone do mobilnej kotłowni – w zależności od wymagań danej renowacji zwykle są to urządzenia o mocy od 500 do 2000 kW. Wysoka temperatura wody (powinna przekraczać 80 stopni Celsjusza) inicjuje proces sieciowania (utwardzania) żywicy zawartej w montowanym rękawie. Operacja utwardzania trwa od kilku do kilkunastu godzin, co jest warunkowane wymiarami i długością odcinka poddanego renowacji.

W zależności od potrzeb danego zadania, wykładzina do renowacji CIPP może pełnić jedynie rolę uszczelniającą, jak również przejąć od starego rurociągu funkcję nośną i przenosić wszelkie obciążenia występujące wokół przewodu.

Renowacje kanalizacji to konieczność

W Polsce liderem tego typu renowacji jest holding Blejkan, którego spółki Blejkan (wykonawca prac) oraz POliner (dostawca i producent wykładzin) gwarantują sprawne przeprowadzenie zadania, począwszy od doboru rękawa, a skończywszy na przekazaniu odnowionego rurociągu inwestorowi. Na załączonej do artykułu animacji można zobaczyć, jak dokładnie prowadzi się renowację kanalizacji dużej średnicy przy użyciu rękawa utwardzanego gorącą wodą. Należy jednak zaznaczyć, że nagranie pokazuje odnowę kanału niekołowego, a metoda pozwala modernizować rurociągi o dowolnym kształcie.

Renowacje kanalizacji są konieczne, gdyż eksfiltracja ścieków może prowadzić do poważnych problemów, w tym skażenia gleby czy wód gruntowych i powierzchniowych. Eliminuje się też możliwość osiadaniu gruntu wokół rurociągu w wyniku infiltracji wody gruntowej i samego gruntu, co z kolei chroni fundamenty budynków oraz infrastrukturę drogową przed dewastacją. Poprawia się także przepustowość przewodu poddanego renowacji, a to przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury w przyszłości. Ważne jednak, by do tak odpowiedzialnych zadań stawiać na sprawdzonych producentów, dostawców i wykonawców.