Tatco Boring jest lokalnym operatorem wiertniczym wykorzystującym cztery urządzenia produkcji Herrenknechta w zakresie 1.000 – 4.000 kN siły ciągnięcia.  Wiercenie pomiędzy wyspą Abu Ali Island oraz Berry Causeway w zatoce Perskiej było niewątpliwie wielkim przedsięwzięciem dla Tatco Boring. Partnerem odpowiedzialnym za przygotowanie rurociągów była firma Digital Connection Company, inwestorem saudyjska firma naftowa Aramco.

Projekt obejmował dwa typy rurociągów: pierwszy rurociąg paliwowy o średnicy 610 mm (grubość ścianki 19 mm), drugi rurociąg do transportu wody o średnicy 762 mm i ekstremalnej grubości ścianki 28 mm. Badania geotechniczne przeprowadzone dla potrzeb projektu wskazały HDD jako opcje możliwą do zrealizowania i preferowaną przez inwestora. Firmie Aramco zaprezentowano potencjalne trudności jakie należy rozwiązać dla osiągnięcia celu w tak ekstremalnie długim wierceniu. Najważniejszym wydawał się być problem przezwyciężenia tarcia zarówno na etapie wiercenia jak i instalacji rurociągu. Szacownie momentów obrotowych, sił osiowych oraz zapobieganie efektowi wyboczenia żerdzi na skutek nadmiernych sił pchania to tylko kilka zagadnień inżynierskich jakie należało rozważyć.

Wiercenie pilotowe wykonano w technologii Intersect dostarczonej przez Prime Horizontal. Dwa otwory wiercone z nabrzeża pod dnem zatoki przez urządzenia firmy Herrenknecht (HK-400M oraz HK-250) zostały skutecznie połączone w 2/3 całkowitej długości mierząc od strony większej wiertnicy. Kilkustopniowe poszerzanie zakończone marszem czyszczącym było naturalnym uzupełnieniem wiercenia pilotowego. Docelowe średnice otworów zostały zaprojektowane na 812 mm oraz 1066 mm dla wodnego rurociągu. Jako, że całkowity ciężar pustych rurociągów wynosił odpowiednio 850 T i 1550 T zaimplementowano opatentowaną technologię o tajemniczej nazwie LFPP (low friction pipe pulling). Pierwsza instalacja została ukończona w lipcu, przewiduje się zakończenie całej inwestycji do końca 2008 roku.