Tegoroczne spotkanie miało miejsce w ostatnich dniach marca w krakowskim hotelu Leopolis. Uczestnikami seminarium byli projektanci, wiertacze, operatorzy systemów płuczkowych, systemów lokalizacji, kierownicy robót wiertniczych, a także kadra zarządzająca projektami wykonywanymi w tej technologii.
W obszernym programie znalazło się miejsce na zagadnienia geotechniczne, technologię poszerzania otworów i instalowania rurociągów. W specjalnej sekcji przedstawiono komponenty płuczkowe i ich funkcje pełnione w procesie wiercenia, eksploatację systemów płuczkowych ze specjalnym uwzględnieniem pomp wysokociśnieniowych. W sposób przystępny omówione zostały hydraulika otworowa oraz transport zwiercin w otworze kierunkowym.
Prezentacja poświęcona zjawisku tarcia w rozmaitych jego aspektach zakończyła dzień pierwszy. Dzień drugi poświęcony był podstawom wiercenia kierunkowego, kalkulacji trajektorii otworu, ryzyku w technologiach wiertniczych, a także zachowaniu elementów przewodu wiertniczego w otworze kierunkowym.
Dużym zainteresowaniem ponad 50 uczestników cieszył się wykład i pokaz zastosowania narzędzi do wiercenia w formacjach trudnych. Zagadnienia techniczne zostały zilustrowane materiałami zdjęciowymi realnych, zrealizowanych w ostatnim roku projektów. Szczegółowe analizy dotyczyły aspektów projektowania i realizacji wielorurowej instalacji na dystansie 1600m we włoskim Vigevano oraz największego w historii polskiego HDD projektu w Szczecinie, obejmującego 6 rurociągów HDPE o średnicy 1000mm.
Podsumowując, jest to jedno z nielicznych w Polsce profesjonalnych seminariów poświęconych w całości technologii HDD. Daje możliwość podniesienia kwalifikacji, wymiany doświadczeń i wyczerpujących dyskusji. Szkolenie przeprowadzili inżynierowie firmy HEADS oraz zaproszeni goście. Następne seminarium odbędzie się w marcu 2008 roku.