Ze względu na stan graniczny użytkowania konstrukcji oporowych, jakimi mogą być ścianki szczelne, berlińskie, palisady itp. istotne jest, aby ugięcia tego typu konstrukcji zminimalizować. Na rynku istnieje wiele metod wykonywania różnego rodzaju konstrukcji oporowych, jednakże w przypadku tymczasowych zabezpieczeń wykopów najczęściej stosowana jest ścianka z grodzic stalowych. Najtańszym wariantem tego rodzaju zabezpieczenia jest ścianka pracująca wspornikowo, co teoretycznie oznacza możliwość zabezpieczenia wykopu o głębokości do 3,5 ÷ 4 m w zależności od występujących w danym przypadku warunków gruntowych oraz wstępnie przyjętych obciążeń naziomu przez projektanta. W praktyce jednak dopuszczalna głębokość wykopu dla ścianki wspornikowej nie przekracza 3 m ze względów na przyjmowane przez projektantów możliwości wystąpienia dodatkowych obciążeń tuż za ścianką w postaci np. ruchu samochodowego, sprzętu budowlanego itp...

Więcej w dwumiesięczniku "Inżynieria Bezwykopowa" 4/2011 [40].