Wiercenie otworu o średnicy 660 mm odbywało się w rejonie, gdzie warstwy geologiczne utworzone są przede wszystkim z wapienia krasowego. Przewód został posadowiony na głębokości 87,8 m. Zainstalowano go w ciągu 16,5 godz. Do tego celu zmobilizowana została maszyna o sile ciągu wynoszącej 800 kN.

Serwis płuczkowy na tej budowie zapewniała krakowska spółka HEADS. Materiały płuczkowe wykorzystane podczas realizacji to: Teqgel Special, Prime Lube.

Habau wykonawcą rumuńsko-bułgarskiego interkonektora

Wiosną br. operatorzy sieci gazowych Bułgarii i Rumunii podpisali kontrakt z austriacką firmą budowlaną Habau, którą wybrano na wykonawcę interkonektora łączącego oba kraje. Jednym z założeń wynikających z tej umowy jest uruchomienie połączenia jeszcze w tym roku.

Gazociąg łączący Rumunię i Bułgarię

Budowa 25-kilometrowego połączenia gazowego pomiędzy Rumunią a Bułgarią ruszyła latem 2012 r., jednak wystąpiły problemy wykonawcze po stronie rumuńskiej. Największym problemem okazała się budowa części podwodnej rurociągu.

Po stronie rumuńskiej doszło do zerwania się podwodnego odcinka, dlatego konieczne było usunięcie rury i rozpoczęcie budowy od nowa. Umowa z wykonawcą została rozwiązana, a strona rumuńska upoważniła bułgarski Bułgartransgaz do przeprowadzenia nowego przetargu i wyboru firmy wykonawczej. W ponownie rozpisanym przetargu wybrano firmę Habau, której podwykonawcą, odpowiedzialnym za bezwykopową budowę odcinka prowadzonego pod rzeką Dunaj, została niemiecka firma LMR Drilling.

Trasa części gazociągu łączącego Ruse w Bułgarii i Giurgiu w Rumunii przebiega pod Dunajem. Długość odcinka prowadzonego pod rzeką i terenami przyległymi to około 7,5 km. Każda strona (bułgarska i rumuńska) odpowiada za budowę około połowy odcinka lądowego i podwodnego.

Transgraniczne połączenie będzie mieć zdolność przepustową na poziomie do 1,5 mld m3 gazu rocznie. Pozwoli również na zwiększenie uniezależnienia Bułgarii od importu rosyjskiego gazu.

Zobacz zdjęcia z instalacji HDD pod rzeką Dunaj