Przewiert został wykonany pod 4-kilometrową cieśniną Marsdiep pomiędzy miastem Den Helder a wyspą Texel, położoną na północ od Holandii. Głębokość cieśniny to 32 m. Marsdiep umożliwia morski transport handlowy oraz daje dostęp do portu Den Helder, największego portu holenderskiej marynarki. 

W latach 80. XX w. lokalne przedsiębiorstwo wod-kan PWN (Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland) zainstalowało w dnie cieśniny dwa rurociągi wodociągowe HDPE (High Density Polyethylene), by zapewnić mieszkańcom wyspy Texel stały dostęp do wody pitnej. System działał bardzo dobrze, jednak prądy pływowe doprowadziły do erozji dna i odsłoniły obydwa wodociągi.

Mimo systematycznie prowadzonych działań ochronnych, w 2013 r. jeden z rurociągów został poważnie uszkodzony. Naprawiono go, jednocześnie przygotowując projekt nowej inwestycji, mającej na celu konstrukcję nowego połączenia wodociągowego. 

Ogłoszono przetarg na przewierty testowe. Ich celem była identyfikacja warunków geologicznych oraz zebranie danych, które miały pomóc ocenić, jaka metoda drążenia będzie najlepsza oraz sprawdzić, czy wykonawcy oraz wykorzystywane przez nich systemy sprawdzą się przy tym projekcie.

Przetestowano również, poprzez odpowiednią symulację, jaki wpływ na projekt miałaby 48-godzinna awaria. Drążenia o długościach 1500 m oraz 2000 m wykonywało na różnych głębokościach dwóch różnych wykonawców, w tym LMR Drilling GmbH.

Rozpoczęcie prac poprzedziły przetargi i próbne przewierty – ale już w marcu 2017 r. firma LMR Drilling mogła przystąpić do zadania, zaczynając oczywiście od przygotowania miejsca, w którym później zgrzewano rury, przygotowania terenu prac wiertniczych, transportu rur i in. Samo drążenie (w trudnym gruncie, w którym dominował piasek oraz ił), mimo rekordowej długości przewiertu, trwało jedyne 9 dni, a instalacja rur – około 24 godz. 

Płuczkę i serwis płuczkowy na potrzeby tego projektu zapewniła spółka HEADS. Materiały płuczkowe, jakie zastosowano to: Teqgel Special oraz Prime Lube. Średnica instalowanego rurociągu wyniosła DN300.

Więcej na temat specyfiki tego projektu będzie można usłyszeć w czasie XV Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” 2017, która odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2017 r. Szczegółowo o rekordowym przewiercie HDD opowie Günter Kruse (firmy LMR Drilling GmbH). 

LMR Drilling GmbH specjalizuje się w wykonawstwie poziomych przewiertów sterowanych, mających na celu instalację wszelkiego typu rurociągów. Swoje usługi na terenie Europy świadczy od 1989 r.

HEADS jest producentem i dostawcą szerokiej gamy produktów stosowanych podczas realizacji inwestycji przy użyciu technologii bezwykopowych. Specjalizuje się również w doradztwie oraz działalności seminaryjno-szkoleniowej. 

Przeczytaj również: "HCD: nowa technologia bezwykopowa do układania rur osłonowych"