Wybór technologii bezwykopowej decyduje o przebiegu całego procesu inwestycyjnego w wielu wymiarach. Warunkuje czas trwania prac, ich koszt, może znacząco wpłynąć na eliminację czynników ryzyka i finalną efektywność inwestycji.

Dlatego tak istotne jest, by inwestorzy oraz projektanci mieli możliwie pełną wiedzę na temat zagadnień, które należy wziąć pod uwagę decydując się na zastosowanie określonej technologii bezwykopowej. Warsztat, który będzie służył ich kompleksowemu omówieniu, dostarczy bardzo konkretnych wskazówek. Ich wykorzystanie może pozwolić na uniknięcie brzemiennych w konsekwencje błędów.

Warsztat poprowadzą uznani eksperci: Justyna Cyrulik i Sebastian Jurczak z firmy GEOCORE oraz Robert Osikowicz (ROE). Szczególny nacisk położą na:

  • rolę badań geologicznych w planowaniu działań i ocenie ryzyka,
  • interpretację raportu geotechnicznego oraz wyprowadzanie z niej adekwatnych wniosków,
  • standardy postępowania związane z doborem metody budowy.

Warsztaty, rozpoczynające XX Międzynarodową Konferencję, Wystawę i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”, odbędą się 21 czerwca br. o godz. 10.00.

Aby wziąć udział w warsztatach jak i w całym wydarzeniu neleży zarejestrować się na stronie konferencji. Dla osób, które dokonają rejestracji do 20 maja 2022 organizatorzy przygotowali atrakcyjny upominek.

Może Cię także zainteresować: Relining kolektora Burakowskiego jako wzorcowy przykład renowacji bezwykopowej kolektorów wielkośrednicowych