Partnerzy portalu

Nowe zastosowanie HDD - prawdziwa żyła złota

Opublikowano: 03-10-2023 Źródło: trenchlesstechnology.com

Jesteśmy przyzwyczajeni, że horyzontalne wiercenia kierunkowe (HDD – Horizontal Directional Drilling), wykorzystuje się przede wszystkim podczas bezwykopowej budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych, sieci światłowodowych, gazociągów oraz sieci elektrycznych. Czy podejrzewaliście, że HDD jest także bardzo pomocne przy poszukiwaniu złota? Niedawny projekt bezwykopowy przeprowadzony w kanadyjskim Quebecu pokazuje, że zastosowanie technologii HDD może być o wiele szersze, niż nam się do tej pory wydawało.


Kopalnia złota w Australii. Fot. Adobe Stock Kopalnia złota w Australii. Fot. Adobe Stock

Kanadyjska firma eksplorująca tereny złotonośne w prowincji Quebec ogłosiła niedawno, że zakończyła projekt pilotażowy z wykorzystaniem głowicy do wiercenia odcinków w złożu złota na terenie kopalni Beauce Gold zlokalizowanej w St-Simon les Mine.

Horyzontalne wiercenia kierunkowe mogą zrewolucjonizować poszukiwania złota – twierdzi Patrick Levasseur, prezes i dyrektor generalny Beauce Gold Fields  - firmy, która koncentruje się na eksploracji i rozwoju największych terenów złotonośnych we wschodniej części Ameryki Północnej. Jeśli nasz projekt się powiedzie, ta innowacyjna technika nie tylko poprawia efektywność ekonomiczną poszukiwań, ale także znacznie zwiększa zakres pobieranych próbek, a tym samym zmniejsza wpływ kopalni na środowisko – dodaje Levasseur.

Nowatorskie zastosowanie HDD

Zgodnie z wiedzą wykonawcy, kanadyjski projekt jest pierwszym przypadkiem użycia technologii HDD w celu poszukiwania złota.

Badane złoża złota mają zwykle postać warstw poziomych. Strefą docelową jest warstwa o grubości średnio od 2 do 5 m, złożona ze złotonośnych glin podstawnych i saprolitu, która znajduje się nad podłożem skalnym. Gliny i saprolit są pokryte warstwą nadkładu lodowcowego o grubości od 10 do 40 m. Dotychczas standardową metodą eksploracji tego typu złóż było wiercenie z odwróconą cyrkulacją lub wiercenie soniczne. Metody te dostarczają zaledwie kilka metrów pionowych próbek rdzenia z badanej strefy i znacznie więcej metrów bezwartościowego nadkładu. 

Maszynny HDD szukają złota w Kanadzie. Fot. Beauce Gold Fields Maszynny HDD szukają złota w Kanadzie. Fot. Beauce Gold Fields

Zastosowanie technologii HDD pozwala pobierać próbki o wiele większej długości ze stref potencjalnie złotonośnych, jednocześnie redukując odcinki nadkładu.

W pilotażowym projekcie kopalni w Quebecu  wykorzystano maszynę HDD oraz koparkę próżniową, która zbierała płuczkę bentonitową i zwierciny. W miarę postępu wiercenia płuczka bentonitowa wynosił zwierciny (fragmenty skał, glinę złocistą i saprolit) na powierzchnię. 

Na wybranym obszarze wykonano cztery 15 centymetrowe odwierty o łącznej długości 321 m w warstwach gliny złocistej i saprolitu. Następnym krokiem projektu będzie przeprowadzenie serii prób w celu wybrania najlepszej metody oddzielania zawiesiny bentonitowej od pobranych próbek tak, aby można było je przeanalizować pod kątem obecności złota.


Wypłukanie zwiercin i bentonitu na powierzchnię dostarczyło dużych ilości materiału do zbadania pod kątem zawartości złota – mówi Levasseur i dodaje: ponieważ jest to projekt pilotażowy na wczesnym etapie rozwoju, należy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań m.in:

  • Czy możemy odzyskać złoto metodami separacji grawitacyjnej? 
  • Czy drgania i obracanie się głowicy wiertniczej nie wypycha cząsteczek złota do bentonitu pokrywającego ściany odwiertu, co nazywa się efektem „wciągania rudy”?

Zalety HDD w poszukiwaniu złota

Maszynny HDD szukają złota w Kanadzie. Fot. Beauce Gold Fields Maszynny HDD szukają złota w Kanadzie. Fot. Beauce Gold Fields

Choć Levasseur zaznacza, że jest to bardzo wczesny etap projektu, to już dostrzega i wymienia pięć zalet wykorzystania technologii HDD do poszukiwań złota:

  • Bardziej precyzyjna eksploracja: HDD umożliwia ukierunkowaną eksplorację określonych obszarów. Wiercąc pod kątem lub po krzywiźnie, geolodzy mogą uzyskać próbki z trudno dostępnych lub ukrytych stref złotonośnych, które mogłyby zostać pominięte w przypadku tradycyjnego wiercenia pionowego.
  • Zwiększony zasięg: wiercenie kierunkowe umożliwia szerokie pokrycie badanego obszaru przy mniejszej liczbie otworów wiertniczych. Wydajność ta może znacznie obniżyć koszty wiercenia.
  • Ulepszone próbkowanie: HDD umożliwia lepsze próbkowanie na całej długości kanału wiertniczego. Oznacza to, że można zebrać bardziej reprezentatywne próbki formacji złotonośnej, co doprowadzi do dokładniejszych szacunków zasobów złota.
  • Zminimalizowany wpływ na środowisko: dzięki zastosowaniu wierceń kierunkowych można zminimalizować naruszenia gruntu, zmniejszając całkowity ślad węglowy projektu i potencjalny wpływ na środowisko.
  • Bardziej precyzyjne oszacowanie zasobów: dane zebrane podczas kierunkowych odwiertów poziomych można wykorzystać do dokładniejszego oszacowania rozmiaru, kształtu i ciągłości złoża złotonośnego. Informacje te mają kluczowe znaczenie dla określenia opłacalności eksploatacji złoża i planowania przyszłej działalności wydobywczej.

Przeczytaj także: Gaz-System – najdłuższy przewiert HDD w Polsce

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!