• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Śląskie. 2,3 km przewiertów HDD. Wybrano ofertę

Opublikowano: 19-04-2024 (Aktualizacja: 20-05-2024) Źródło: PGK w Suszcu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suszcu (woj. śląskie) wybrało firmę, która wykona przewierty HDD o łącznej długości nieco ponad 2,3 km.


Fot. ilustrac. Tricky Shark/Adobe Stock Fot. ilustrac. Tricky Shark/Adobe Stock

Bezwykopowe prace prowadzone mają być w ramach przebudowy sieci wodociągowej w Mizerowie. Zaplanowano siedem przewiertów. W przypadku dwóch pierwszych (28 m oraz DN315; 42 m oraz DN250) zastosowane powinny zostać rury ochronne, a przy pozostałych przewodowe. W planie są jeszcze przekroczenia:

  • 128 m; DN225
  • 1479 m; DN160
  • 531 m; DN110
  • 50 m; DN63
  • 50; DN40.

Celem każdego przewiertu będzie pokonanie ulic Wyzwolenia, Nadrzecznej i przyległych w Mizerowie. 

Źródło: PGK w Suszcu Źródło: PGK w Suszcu

Szansę na otrzymanie tego zamówienia mają tylko takie firmy, które wykażą m.in., że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli czas prowadzenia działalności jest krótszy – w jego trakcie, wykonały należycie przynajmniej dwa zadania polegające na przewiertach HDD, przy czym wiercenia musiały mieć minimum 1 km długości. Inny warunek dotyczy tego, że wykonawca powinien dysponować urządzeniem umożliwiającym przewierty PE:

  • w zakresie DN40–DN315
  • długości przynajmniej 120 m dla DN160
  • oraz pozwalającym na ciągłą kontrolę trasy i głębokości.

Inwestor zakłada, że przewierty zostaną wykonane do końca kwietnia 2025 r. W przetargu wpłynęło 10 ofert, a zaproponowane ceny wahają się od 196 tys. zł do 410 tys. zł. W ramach oceny złożonych propozycji kryterium ceny miało wagę 100%. Wybrano propozycję z najniższą ceną.

Źródło: PGK w Suszcu Źródło: PGK w Suszcu

Przeczytaj także: Konferencja Inżynieria Bezwykopowa 2024: dzień POKAZÓW + dzień TEORII

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia