W tym roku organizatorzy zaprezentują uczestnikom nową, jeszcze bardziej atrakcyjną formułę Konferencji. Mocno postawią bowiem na najbardziej praktyczny aspekt poszerzania wiedzy, czyli pokazy technologii. W całości zostanie im poświęcony jeden dzień wydarzenia. Będzie to świetna okazja, by wszyscy zaangażowani w proces inwestycyjny mogli naocznie przekonać się, jakie narzędzia mają do dyspozycji przy realizacji swoich zadań. Nic bowiem nie umożliwi lepiej wszechstronnej oceny sprzętu i technologii niż zobaczenie ich „w akcji”.

Pokazy recyklingu płuczki, wiertnicy HDD i bezinwazyjnych pomiarów

Podczas pokazów Krzysztof Czudec, Jacek Jaworski i Rafał Leśniak z firmy HEADS zademonstrują technologię recyklingu płuczki wiertniczej na przykładzie mobilnego urządzenia do oczyszczania płuczki systemu RU 300. Urządzenie to posiada wydajności oczyszczania 300 l/minutę płuczki do technologii HDD. Test oczyszczania odbędzie się w warunkach polowych, użyte materiały do sporządzenia płuczki są produktami z oferty firmy Heads.

Prezentację w akcji minimaszyny przeciskowej z głowicą kontrolowaną MMP-3 przeprowadzi Damian Sobczak z Nodigmaket24. Uczestnicy zobaczą szybkość wykonywania przecisku możliwość zmiany kierunku przecisku lub zagłębienia. Zostaną wykonane automatyczny profil przewiertu do dokumentacji końcowej oraz przecisk dwururowy 2×110 mm o długości 20-30 m. Pokaz odbędzie się w dwóch częściach.

Anna Groffik z firmy GEO-radar pokaże jak wykonuje się pomiary bezinwazyjne metodą TEM (procesów przejściowych – Time-Domain Electromagnetic Method). Zostanie zaprezentowany sposób przeprowadzenia pomiaru – od rozłożenia systemu pomiarowego do otrzymania wyniku końcowego z danego punktu pomiarowego. Urządzenie wykorzystuje indukcję pola elektromagnetycznego w głąb Ziemi przy użyciu pętli indukcyjnej. Fale elektromagnetyczne przechodząc przez różne warstwy geologiczne, wywołują prądy wirowe powodujące powstanie wtórnego pola elektromagnetycznego. Na podstawie otrzymanych rejestrów można obliczyć rozkład przewodności ośrodka geologicznego. Metoda TEM pomaga w zlokalizowaniu przede wszystkim wód gruntowych, monitorowaniu stanu warstwy wodonośnej, a także rozróżnieniu różnych złóż geologicznych.

Direct Pipe i najdłuższy w Polsce przewiert HDD

Dwie interesujące prelekcje wygłoszą Magdalena Wasilewska i Maciej Rupikowski z firmy GGT Solutions. Pierwsza omówi realizację przewiertu HDD metodą Intersect na przykładzie przekroczenia rezerwatu Olszanka, o którym informował portal inzynieria.com. Był to najdłuższy przewiert HDD w Polsce (2016 m). Wykonano go na budowie gazociągu Goleniów–Police.

Z kolei Maciej Rupikowski zajmie się możliwościami i ograniczeniami technologii Direct Pipe. To jedna z najbardziej zaawansowanych technologii bezwykopowych łącząca rozwiązania HDD i mikrotunelowania. Metodą tą można realizować przekroczenia w trudnych terenach i wykonywać otwory o dużych średnicach i długościach. Direct Pipe jest uznawany za metodę bezpieczną, ograniczającą do minimum ryzyka związane z przejściem bezwykopowym.

Jakość, renoma i rozpoznawalność od ponad 20 lat – warto tu być!

Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii Inżynieria Bezwykopowa to największe w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie branżowe osób zainteresowanych technologiami bezwykopowymi. W ciągu kilkunastu lat zgromadziła łącznie tysiące osób, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Podczas dorocznego święta branży bezwykopowej nigdy nie brakuje praktycznych warsztatów, interesujących prelekcji uznanych ekspertów, debat i dyskusji dotyczących najważniejszych tematów, ale również okazji do zabawy, odprężenia i nawiązania biznesowych kontaktów.

Ruszyła już rejestracja na Konferencję. Dostępne są rabaty za zgłoszenie większej liczby uczestników - zaczynają się już od 2 osób.

XXII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii Inżynieria Bezwykopowa odbędzie się w dniach 11–13 czerwca 2024 r. w podkrakowskich Tomaszowicach, a także online poprzez serwis akademia.inzynieria.com.

Zarejestruj się już dziś!

Przeczytaj także: Innowacje w branży bezwykopowej. Laminatowa stalowa rura osłonowa dla przewiertów HDD