• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu

Branża bezwykopowa nieustannie daje z siebie więcej

XVII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”


Opublikowano: 12-06-2019 (Aktualizacja: 17-06-2019) Źródło: inzynieria.com
Autor Magdalena Januszek
Magdalena Januszek
inzynieria.com
Wszyscy autorzy
Autor Paulina Wójtowicz
Paulina Wójtowicz
inzynieria.com

Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” to coroczne spotkanie przedstawicieli inwestorów, firm wykonawczych, dostawczych, producenckich, projektantów, stowarzyszeń oraz ośrodków naukowych i badawczych, których wspólną – zawodową, a często i prywatną – pasją są technologie bezwykopowe. W Tomaszowicach k. Krakowa , w dniach 11–14 czerwca br., odbyła się już siedemnasta edycja tego wydarzenia.


XVII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” – obrady. Fot. Quality Studio XVII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” – obrady. Fot. Quality Studio

Witam na siedemnastej już Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa” – wydarzeniu, które każdego roku cieszy się coraz większą popularnością – przywitał gości podczas uroczystego rozpoczęcia Paweł Kośmider, Przewodniczący Konferencji. W tym roku liczba uczestników przekroczyła już 400, co udowadnia, że inżynieria bezwykopowa nie tylko zyskuje zwolenników, ale i chętnych do poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń na temat bezwykopowych technologii – kontynuował. Tegoroczna edycja odbywa się w nowej, nieco poszerzonej formule 5 w 1 – tj. warsztaty, prelekcje ekspertów i naukowców, panele dyskusyjne, pokazy technologii bezwykopowych na żywo oraz wystawa. W tym roku chcemy jednak dać Państwu więcej niż tylko – lub aż – dyskusje o najnowszych trendach i wyzwaniach branży bezwykopowej. Obrady konferencyjne już za chwilę rozpoczną się od specjalnej sesji poświęconej CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, która pozwoli nam wszystkim dowiedzieć się, jak przez swoją działalność biznesową możemy wspierać działania społeczne i środowiskowe.

Paweł Kośmider, Przewodniczący XVII Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Paweł Kośmider, Przewodniczący XVII Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Zgromadzonych gości przywitał również Jari Kaukonen, prezes International Society for Trenchless Technology (ISTT) oraz Finnish Society for Trenchless Technology (FiSTT).

Gratulacje dla Pana Pawła Kośmidra i jego zespołu za pasję, która pozwoliła na organizację tego wydarzenia i tak szeroką promocję technologii bezwykopowych – powiedział, przypominając jednocześnie, iż w Finlandii również działają polskie firmy, realizujące projekty bezwykopowe.

Jari Kaukonen, prezes International Society for Trenchless Technology (ISTT) oraz Finnish Society for Trenchless Technology (FiSTT). Fot. Quality Studio

Jari Kaukonen, prezes International Society for Trenchless Technology (ISTT) oraz Finnish Society for Trenchless Technology (FiSTT). Fot. Quality Studio

Swoje życzenia owocnych obrad i jak najwyższego poziomu dyskusji przekazał również prof. dr hab. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej, który sprawował patronat honorowy nad Konferencją. Nie mogąc osobiście pojawić się w Tomaszowicach, listownie przekazał życzenia owocnych obrad, wysokiego poziomu referatów oraz twórczych konkluzji.

CSR a branża inżynieryjna

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to temat kojarzący się raczej z wielkim biznesem i ogromnymi inwestycjami. Jak się jednak okazało, niesłusznie. Tak naprawdę jest to koncepcja prowadzenia przedsiębiorstwa, które dba o środowisko, interesy społeczne oraz utrzymuje dobre relacje z otoczeniem. Podczas specjalnej sesji poświęconej CSR, głos zabrali: Anna Dymna, założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Gość specjalny Konferencji (która opowiadała o CSR z punktu widzenia organizacji pozarządowej), Tomek Łucek z Wydawnictwa INŻYNIERIA sp. z o.o., Monika Kupnicka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie oraz Marek Borkowski z firmy BLEJKAN S.A. 

Przedsiębiorstwa posiadają osobowość prawną, są więc swoistego rodzaju obywatelami, którzy powinni dbać o swoje otoczenie. W tym otoczeniu znajdują się różne osoby potrzebujące wsparcia, na przykład niepełnosprawne, którym pomoc jest niezbędna. O takim pomaganiu i powodach, dla których warto to robić, opowiadał nasz Gość specjalny

Dowiedziałam się, że mam wam mówić o pomaganiu. Ale co tu mówić? To jest odruch, to jak oddychanie: oddycham i pomagam – powiedziała Anna Dymna na wstępie, dodając, że pomoc musi być działaniem apolitycznym, bo pomagamy ludziom bez względu na ich przekonania czy stan majątkowy. W przypadku przedsiębiorstw taka pomoc niesie za sobą wartość dodaną: jeśli firma wspiera takie działania, w proces ten angażują się wszyscy pracownicy, czerpiąc z tego wspólną radość.

Anna Dymna, założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Fot. Quality Studio

Anna Dymna, założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Fot. Quality Studio

W życiu trzeba walczyć o sprawy, o ludzi. Trzeba być murem i czołgiem, działać mimo wszystko, zachęcając ludzi, by szli razem z nami. Pomaganie to ciężka praca dziesiątek ludzi. Ja jestem tylko iskierką zapalającą to wszystko – podsumowała Anna Dymna, otrzymując od słuchaczy owację na stojąco.

Doskonałym uzupełnieniem tego wątku były prezentacje kolejnych prelegentów, którzy przedstawili różne perspektywy wdrażania działań CSR. – Czym tak naprawdę jest CSR? To mądra, solidna i słowna działalność gospodarcza, której efektem jest wytworzenie czegoś rzeczywistego i wiarygodnego dla mieszkańców danego regionu – powiedział Tomek Łucek. Dodał też, iż CSR nie może być postrzegany jako dodatek do marketingu czy doroczne angażowanie się w bycie Świętym Mikołajem. Przedsiębiorstwa są jednostkami społecznymi: muszą uwzględniać w swojej strategii nie tylko interesy udziałowców, ale i całego społeczeństwa, zamiast skupiać się na jednorazowych akcjach wsparcia czy dobrym PR.

Tomek Łucek, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Tomek Łucek, Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Głos w temacie zabrali również przedstawiciele inwestorów i wykonawców: Monika Kupnicka zaznaczyła w swoim wystąpieniu, iż działania CSR powinny być realizowane dwutorowo: w komunikacji wewnętrznej do pracowników i w komunikacji zewnętrznej do klientów. Prowadzenie takiej symultanicznej komunikacji daje doskonały rezultat w postaci wzrostu wartości firmy – powiedziała. Zgodnie z ideą CSR Krakowskie Wodociągi angażują się w liczne akcje skierowane do odbiorców, czyli do mieszkańców Krakowa: zarówno tych dorosłych, jak i najmłodszych. Popularność zdobył już Festiwal Wody oraz dwie sztandarowe kampanie Krakowskich Wodociągów: „Dobra woda prosto z kranu” i „To się w ścieku nie mieści”.

Monika Kupnicka, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Monika Kupnicka, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Z kolei zdaniem Marka Borkowskiego należy zwrócić uwagę na sposób komunikowania roli działań spółki w sposób wizualny i zrozumiały dla interesariuszy, np. poprzez stronę internetową czy też priorytetyzację w obszarze zaangażowania społecznego. Takim sposobem my staliśmy się społecznie odpowiedzialnym liderem polskiego rynku renowacyjnego, który wywiera pozytywny wpływ na partnerów w biznesie, środowisko naturalne i lokalne społeczności – podkreślił.

Marek Borkowski, BLEJKAN S.A. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Marek Borkowski, BLEJKAN S.A. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

 
Sesję plenarną zamknął panel dyskusyjny pn. „Czy i w jaki sposób branża inżynieryjna może zaangażować się w działania z zakresu CSR?”, w który aktywnie włączyli się słuchacze. Przewodniczący Konferencji, Paweł Kośmider, podsumowują dysputę, nie omieszkał zwrócić uwagi na fakt, iż wszystkie przedsiębiorstwa, których przedstawiciele znajdowali się na sali, przynajmniej w części swojej działalności podążają za trendem CSR. Istotą tej tendencji jest bowiem pozytywny wpływ na otoczenie, w którym pracujemy, na społeczeństwo, ochronę środowiska, a to gwarantuje nam stosowanie technologii bezwykopowych. Podnosimy standard życia mieszkańców poprzez bezwykopową budowę wodociągów, gazociągów czy światłowodów. Chronimy środowisko, w tym ludzkie zdrowie i życie, dzięki wykonywanym bezwykopowym renowacjom kanalizacji: ścieki trafiają prosto do oczyszczalni, nic nie wycieka, wodociągi wody pitnej również są zabezpieczane – tłumaczył Paweł Kośmider, dodając, że metody no-dig generują najmniejsze straty społeczne.

Nie tylko wykłady

W kolejnej sesji wystąpili: Jari Kaukonen, który opowiedział o stosowaniu technologii bezwykopowych w Finlandii, Atef Khemiri (DCA-Europe), który rzucił światło na wyzwania związane z realizacją wielkośrednicowych przekroczeń w projekcie TAP (Trans Adriatic Pipeline, Gazociąg Transadriatycki), a także Henk M.G. Kruse (Deltares), którego wykład dotyczył horyzontalnego wiercenia kierunkowego w aspekcie historycznym, aktualnym i przyszłym. Jak podkreślił Kaukonen – i na co zwracali uwagę również inni mówcy – obecnie wszędzie na świecie branża no-dig potrzebuje przede wszystkim stabilizacji, bezpieczeństwa oraz możliwości rozplanowania pracy na cały rok.

Atef Khemiri, DCA-Europe. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Atef Khemiri, DCA-Europe. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Efektem odpowiedniego planowania jest możliwość skutecznej realizacji projektów: o tym, jak pod względem logistycznym oraz techniczno-technologicznym przebiega proces prowadzenia projektów wiertniczych na terenach zurbanizowanych opowiedział Kamil Kasprzak (ROE), który przeanalizował projekt wiertniczy przeprowadzony w Kopenhadze. Wojciech Zatyka (Herrenknecht AG) przedstawił nagrodzoną już wielokrotnie (w tym TYTANEM 2019) nową technologię E-Power Pipe, umożliwiającą bezwykopowe układanie sieci wysokiego napięcia; z kolei Jacek Jaworski (Heads sp. z o.o.) mówił o sposobach oczyszczania płuczek wiertniczych w ramach prowadzenia prac z wykorzystaniem Direct Pipe i HDD.

Kamil Kasprzak, ROE. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Kamil Kasprzak, ROE. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

 

Po południu Organizator zaprosił uczestników na pokazy technologii no-dig na żywo. Na rozległym terenie zewnętrznym można było zobaczyć instalację rękawa w rurze stalowej DN800 z użyciem bębna inwersyjnego i pary jako nośnika energii cieplnej (pokaz organizowały firmy BLEJKAN, Insituform oraz POliner sp. z o.o.), renowację przyłączy w systemie kapelusza z wykorzystaniem technologii UV IMS (Inter Global sp. z o.o.) oraz maszyny przeciskowe nowej generacji (DTA-Technik sp. z o.o.).

Pokaz instalacji rękawa w rurze stalowej DN800 z użyciem bębna inwersyjnego i pary jako nośnika energii cieplnej. Fot. Quality Studio

Pokaz instalacji rękawa w rurze stalowej DN800 z użyciem bębna inwersyjnego i pary jako nośnika energii cieplnej. Fot. Quality Studio

Ponadto odbył się pokaz wykorzystania systemu naprowadzania HDD firmy Subsite® Electronics, seria TK RECON™ (JL Maskiner w Polsce sp. z o.o.) oraz minisystemu płuczki wiertniczej (Heads sp. z o.o.). Uczestnicy Konferencji mieli też okazję przyjrzeć się metodzie renowacji przewodów za pomocą rur spiralnie zwijanych na miejscu SWP (Taylor sp. z o.o.) oraz koparko-ładowarce próżniowej CapBora 3200 (Inter Global sp. z o.o.). Firma Retel Anna Świdroń zaprezentowała nowe rozwiązania w kamerach popychanych AGILIOS firmy iPEK, a firma „ELSE” Technical And Research Service Co., Ltd sp. z o.o. – robota frezującego firmy IBAK.

Na gości czekały również atrakcje: sporą popularnością cieszył się test Stewarta – możliwość zmierzenia się w konkurencji zręcznościowej na czas podczas jazdy na quadach po specjalnym torze (sponsor: HABA-Beton Johann Bartlechner sp. z o.o.), ale też przejażdżka samochodem rajdowym BMW X53 CC, który w 2012 r. dojechał na metę Rajdu Dakar (Herrenknecht AG) oraz przejażdżka haubicą samobieżną 2S1 Goździk (Aquaren sp. z o.o. sp.k.).

Zobacz fotorelację z atrakcji specjalnych podczas „INŻYNIERII Bezwykopowej”

Wysokie temperatury zachęcały do skorzystania ze strefy chillout firmy Amiblu – natomiast wieczorem wszystkich uczestników zaproszono do wspólnego biesiadowania.

Strefa chillout firmy Amiblu. Fot. Quality Studio

Strefa chillout firmy Amiblu. Fot. Quality Studio

Drugi dzień konferencji: jeszcze więcej wiedzy i atrakcji

Również drugi dzień konferencyjny rozpoczęły sesje wykładowe. Technologie bezwykopowe coraz częściej są wykorzystywane do budowy gazociągów – wręcz trudno wyobrazić sobie obecnie budowę rurociągu przesyłowego bez możliwości wykorzystania metod bezwykopowych do przekraczania rzek, ulic oraz innych przeszkód. O dostępnych technologiach i sposobach ich selekcji opowiadał Roland Kośka (Gaz-System S.A.), porównując najczęściej stosowane metody: HDD (ang. Horizontal Directional Drilling), Direct Pipe oraz mikrotunelowanie, O pierwszej z wymienionych technologii, tj. HDD,  słuchacze mieli okazję dowiedzieć się więcej podczas kolejnego wykładu: Robert Osikowicz (ROE) zaprezentował optymalizację procesu wiertniczego właśnie na przykładzie projektów HDD.

Roland Kośka, Gaz-System S.A. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Roland Kośka, Gaz-System S.A. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio


Technologia ta, wraz z takimi metodami, jak Direct Pipe czy mikrotunelowanie, może być stosowana do budowy wielkośrednicowych rurociągów. Mówili o tym: Marcin Firkowski i Jakub Hilarowicz z PPI Chrobok S.A. (firmy, która zainstalowała już ponad 17 km rurociągów metodą HDD oraz ponad 6,6 km za pomocą technologii Direct Pipe), Dymitr Petrow-Ganew z Herrenknecht AG (który przywołał przykłady dużych projektów polskich i zagranicznych, zrealizowanych z wykorzystaniem maszyn produkowanych przez jego firmę) oraz Jacek Janicki (ZRB Janicki), który przedstawił pełne spektrum możliwości technologii HDD.

Jakub Hilarowicz, PPI Chrobok S.A. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Jakub Hilarowicz, PPI Chrobok S.A. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

W kolejnej sesji w szczegółowe kwestie techniczne dotyczące m.in. badań konstrukcji budowli podziemnych oraz diagnostyki kolektorów ściekowych wprowadzili słuchaczy przedstawiciele ośrodków naukowych i badawczych z Polski i z zagranicy. Sesję otworzył Jari Kaukonen, który zaprezentował nową strukturę działań ISTT i rynek oraz branżę bezwykopową w wymiarze globalnym. Dipl.-Ök. Roland Waniek, stojący na czele niemieckiego niezależnego Instytutu Infrastruktury Podziemnej (Institut für UnterirdischeInfrastruktur gGmbH, IKT) omówił testy porównawcze metod renowacji studni kanalizacyjnych. Z kolei dr inż. Andrzej Kolonko z Politechniki Wrocławskiej rzucił światło na optymalizację obciążeń działających na przewody ułożone w gruncie, zagadnienie niezwykle istotne podczas projektowania procesu renowacyjnego.

Dipl.-Ök. Roland Waniek, Institut für UnterirdischeInfrastruktur gGmbH. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Dipl.-Ök. Roland Waniek, Institut für UnterirdischeInfrastruktur gGmbH. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Budowle podziemne, ze względu choćby na swoje usytuowanie, narażone są na oddziaływanie wielu czynników, które mają destrukcyjny wpływ na ich konstrukcje – konstrukcje zatem trzeba badać; takie testy były przedmiotem referatu dr. inż. Dariusza Zwierzchowskiego (Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o.), natomiast dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW (Politechnika Warszawska) omówił diagnostykę, ocenę stanu technicznego i monitoring wielkośrednicowych kolektorów ściekowych. Jak zauważył, wykonawstwo nowych obiektów, szczególnie w środowisku silnie zurbanizowanym, wiąże się z oddziaływaniem na znajdujące się w pobliżu obiekty budowlane oraz może powodować zmianę warunków wodno-gruntowych.

Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

Dariusz Zwierzchowski, Centrum Badań i Certyfikacji sp. z o.o. XVII Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”. Fot. Quality Studio

W drugiej części dnia odbyła się kolejna część pokazów technologii bezwykopowych: renowacja rękawem BRAWOLINER 3D od DN300 do DN400 (H.S. Inspol) oraz wprowadzenie do najnowszej metody nawigacyjnej Optitrac bazującej na najnowszych osiągnięciach w zakresie nawigacji żyrokompasowej i magnetycznej (ROE), a także montaż systemu do renowacji studni PREDL-FLEXLINER (BLEJKAN S.A./Newflow sp. z o.o.). nowoczesne technologie w inwentaryzacji studni kanalizacyjnych przy użyciu urządzenia CLEVERSCAN firmy KEPSO (Retel Anna Świdroń). Firma CETCO – Poland CETCO sp. z o.o. S.K.A. odpowiedziała z kolei na pytanie, jaki udział w projekcie wiercenia ma laboratorium.

Przez cały czas trwania Konferencji dostępna dla zwiedzających była również wystawa. Maszyny, urządzenia i produkty wykorzystywane w pracach bezwykopowych można było obejrzeć zarówno wewnątrz obiektu konferencyjnego, jak i na terenie zewnętrznym.

Nagrody TYTAN 2019 i… finał akcji Warto pomagać!

Na czwartkowy wieczór zaplanowano uroczystą galę, podczas której rozdane zostały nagrody TYTAN 2019 w branży bezwykopowej oraz Tytanowe Laury Inwestora. Statuetki wręczone zostały w pięciu kategoriach: Projekt roku – nowa instalacja (nagrodę otrzymała firma ZRB Janicki za wykonanie przewiertu HDD pod rzeką Odrą w m. Ratowice w celu instalacji rurociągu DN1000 o długości 1180 m w ramach budowy gazociągu relacji Zdzieszowice–Wrocław. Jest to rekordowa instalacja w Polsce dla gazociągu o tej średnicy), Projekt roku – renowacja (TYTANA 2019 otrzymało konsorcjum firm: BLEJKAN S.A. (lider) i P.P.H.U. AKWA J. Biskup, S. Owczarek sp.j. (partner) za bezwykopowy remont trzech nitek syfonu (jedną nitkę wykonała spółka BLEJKAN, pozostałe dwie – konsorcjum) pod Wisłą w Krakowie w technologii CIPP. Łączna długość instalacji to ponad 843 m. Rękaw DN1500 został utwardzony promieniami UV), Mały projekt bezwykopowy (nagrodę TYTAN otrzymała firma P.P.H.U. AKWA J. Biskup, S. Owczarek sp.j. za modernizację osadników wtórnych w oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach z wykorzystaniem technologii CIPP), Europejski projekt w technologiach bezwykopowych (nagrodę otrzymała firma Aarsleff za renowację w technologii CIPP kilkuset metrów przewodów kanalizacyjnych o dużych średnicach, leżących bezpośrednio pod torami kolejowymi na głębokości 5–6 m w m. Odense w Danii) oraz Produkt roku (nagrodę przyznano E-Power Pipe firmy Herrenknecht AG – innowacyjnej technologii do realizacji przekroczeń długodystansowych i instalacji rurociągów osłonowych z tworzyw sztucznych o średnicach od 300 do 700 mm dla linii energetycznych. Została opracowana dla przekroczeń przeszkód terenowych na odległość do 1500 m na głębokości od 1,5 m do 3 m). Więcej na temat tegorocznego rozdania nagród TYTAN znajdziesz TUTAJ.

Gala rozdania nagród Tytan 2019 w dziedzinie inżynierii bezwykopowej. Fot. Quality Studio

Gala rozdania nagród Tytan 2019 w dziedzinie inżynierii bezwykopowej. Fot. Quality Studio


Podczas uroczystości przeprowadzona została także aukcja w ramach akcji „Warto pomagać” – dochód z wylicytowanych przedmiotów przeznaczono na działalność Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. W trakcie gali rozstrzygnięto też odbywające się przez dwa konferencyjne dni konkursy, a najlepsi spośród tych, którzy wzięli udział w poszczególnych konkurencjach. otrzymali nagrody. Ponadto na gości czekał występ zespołu Buskers Band oraz zabawa przy dźwiękach muzyki.


Coś dla odświeżenia wiedzy

Warto przypomnieć, iż we wtorek (11 czerwca) odbyły się warsztaty pn. „ABC technologii bezwykopowych”, które poprowadzili naukowcy z Politechniki Wrocławskiej: dr inż. Beata Nienartowicz, dr inż. Tomasz Abel oraz dr inż. Bogdan Przybyła. Uczestnicy mieli podczas nich okazję poznać od podstaw najpopularniejsze technologie bezwykopowej budowy i rehabilitacji przewodów podziemnych. Dzień ten zamknęła wycieczka do Krakowa, połączona z kolacją oraz rejsem po Wiśle.

PSTB aktywnie działa

W Tomaszowicach odbyło się również kolejne spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych (PSTB). Paweł Kośmider, prezes organizacji, podsumował ostatnie działania, związane głównie z planami publikacji branżowych wytycznych w zakresie realizacji projektów i zapowiedział kolejne. Zainteresowani członkostwem w PSTB mogli podpisać deklaracje i wziąć udział w dyskusji m.in. na temat współpracy z innymi organizacjami w zakresie promowania technologii bezwykopowych.

Zobacz fotorelację z Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa”

Zamiast podsumowania

Cztery dni, blisko 430 gości, niemal 40 st. Celsjusza. Czy było warto wziąć udział w Konferencji „INŻYNIERIA Bezwykopowa”? Wierzymy, że tak, a upewnili nas w tym wszyscy goście, którzy żegnając się z nami, mówili jednym głosem: do zobaczenia za rok!

Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. dziękuje Patronom, Sponsorom, Prelegentom oraz Uczestnikom za aktywny udział w Konferencji i już teraz zaprasza na kolejne spotkanie. XVIII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” odbędzie się już w czerwcu 2020 r.

 

Przeczytaj także relację z XVI Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”

Powiązane

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany. Przejdź do formularza logowania/rejestracji.