• Partner portalu
 • Partner portalu
 • Partner portalu
Partnerzy portalu

VIII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii INŻYNIERIA 2010

Opublikowano: 22-06-2010 Źródło: inzynieria.com

W dniach 16–18 czerwca w podkrakowskich Tomaszowicach odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii – INŻYNIERIA 2010, połączona z rozdaniem branżowych nagród TYTAN 2010.


Sesja otwierająca, budynek Oranżeria. Fot. inzynieria.com Sesja otwierająca, budynek Oranżeria. Fot. inzynieria.com

Konferencja była miejscem spotkań i wymiany doświadczeń na płaszczyźnie technologii bezwykopowych oraz geoinżynierii, budownictwa drogowego, mostowego i tunelowego. Impreza, organizowana już po raz ósmy przez naszą  Redakcję, jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. W murach zabytkowego Dworku w Tomaszowicach spotkało się blisko 270 osób, a wśród nich inwestorzy, delegaci firm wykonawczych, producenckich, biur projektowych oraz dostawcy sprzętu i technologii, jak też przedstawiciele środowisk naukowych.

Sesja otwierająca, budynek Oranżeria. Fot. inzynieria.com Sesja otwierająca, budynek Oranżeria. Fot. inzynieria.com

Patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęli:

 • Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Rektor Politechniki Krakowskiej;
 • Jego Magnificencja prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 • Ministerstwo Infrastruktury;
 • Polski Komitet Geotechniki;
 • Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych;
 • Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych;
 • Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Sponsorem generalnym imprezy była firma INFRA S.A. Ponadto sponsorami panelowymi zostały firmy: Consolis Polska sp. z o.o.; Haba-Beton Johann Bartlechner sp. z o.o.; Hobas System Polska sp. z o.o. oraz JL Maskiner w Polsce sp. z o.o. Sponsorami wspierającymi tegorocznej imprezy były firmy: AMITECH POLAND sp. z o.o., Gamm-Bud sp. z o.o. oraz MINOVA EKOCHEM S.A.

Podczas tej edycji zaproponowaliśmy również specjalną sesję, w trakcie której przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych opowiadali o realizacji projektów z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. Partnerami tej sesji zostały: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Konferencję rozpoczęła sesja otwierająca w budynku Oranżeria Dworu w Tomaszowicach, na której zgromadzonych gości powitał redaktor naczelny magazynu Inżynieria Bezwykopowa, Paweł Kośmider. Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sponsora generalnego – firmy INFRA S.A. wygłosili referaty związane z problematyką rozwoju infrastruktury podziemnej miast, budowy dróg krajowych oraz wpływu sytuacji powodziowej na jego realizację, Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz najnowszych technologii i urządzeń do renowacji sieci. Sesje popołudniowe odbywały się już równolegle na dwóch salach konferencyjnych – Budynku Oranżeria oraz Galerii Panorama. Zgodnie z dotychczasową konwencją imprezy, w tym samym czasie toczyły się obrady dotyczące szeroko pojętych zagadnień z zakresu technologii bezwykopowych oraz (w drugim obiekcie) tematyki geoinżynieryjnej, drogowej, mostowej i tunelowej.

Na sali związanej z tematyką technologii bezwykopowych przedstawiciele przedsiębiorstw wod-kan z Krakowa i Wrocławia oraz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej omawiali zastosowanie technologii bezwykopowych w największych projektach wod-kan realizowanych w Polsce w ostatnim czasie. W drugiej sali, gdzie prezentowane były tematy związane z budownictwem drogowym, mostowym, tunelowym oraz szeroko pojętą geoinżynierią, wykłady podczas sesji popołudniowej dotyczyły m.in. budowy II linii metra w Warszawie, badań kontrolnych pali fundamentowych, oraz nowoczesnych tarcz TBM do budowy tuneli metra. Tę sesję zamykał pokaz systemu ombran CPS, przygotowany przez firmę MC-Bauchemie sp. z o.o., a dotyczący zagrożenia korozją siarczanową oraz substancjami ropopochodnymi obiektów infrastruktury wodno-ściekowej. W trakcie pokazu przedstawiono m.in. sposoby skutecznego ich zabezpieczenia.

W trakcie obrad popołudniowych referaty wygłosili prelegenci z polskich uczelni technicznych oraz firm branżowych, z zakresu m.in. inspekcji przewodów kanalizacyjnych, technologii cementowania i reliningu, oceny warunków hydraulicznej pracy sieci wodociągowej po renowacji natryskiem cementem, prefabrykacji w technologiach bezwykopowych i nowoczesnych rozwiązań zarówno dla tych technologii, jak i dla budowy i modernizacji rurociągów, a także współczesnych tendencji w rozwoju mostownictwa oraz systemu sprężania konstrukcji Neoxe Prestressing System. Tego dnia wszyscy zainteresowani mogli też wziąć udział w spotkaniu Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych, które poprowadził Prezes PSTB prof. dr hab. inż. Cezary Madryas.

Na zakończenie pierwszego dnia zorganizowana została biesiada grillowa, a w trakcie jej trwania chętni i odważni uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w locie balonem na uwięzi – atrakcji sponsorowanej przez firmę Herrenknecht AG, która zapewniła naszym Gościom wiele niezapomnianych wrażeń.

Atrakcja wieczornej biesiady - lot balonem na uwięzi sponsorowany przez firmę HERRENKNECHT AG Atrakcja wieczornej biesiady - lot balonem na uwięzi sponsorowany przez firmę HERRENKNECHT AG

Drugiego dnia podczas sesji porannej obrady na sali związanej z tematyką technologii bezwykopowych dotyczyły m.in. wytrzymałości rurociągów i awaryjności sieci wodociągowych w miastach polskich, parametrów wytrzymałościowych przewodów kanalizacyjnych, wzmacnianych wykładzinami swobodnymi i modernizacji magistrali wodociągowej Kalinko-Chojny w Łodzi. Zaprezentowano również moduły: WinCan3D oraz PhotoAssistant z pakietu WinCan v8, jak też mieszanki wypełniające GRUNTON, stosowane przy budowie sieci przewodów i kanałów. Sesję zakończył pokaz czyszczenia kanalizacji z zastosowaniem rozwiązań firmy Assmann, przeprowadzony przez firmę ELSE Technical and Research Service Co. Ltd sp. z o.o.

Dalszą część spotkania wypełniały zagadnienia projektowania i kontroli jakości w projektach realizowanych metodą wierceń kierunkowych HDD, badań nośności modułów kompozytowych stosowanych w rekonstrukcjach przewodów kanalizacyjnych, czy budowy wielkośrednicowych kolektorów metodą mikrotunelowania. Z zainteresowaniem wsłuchiwano się również w treść kolejnych wystąpień na temat innowacji w technologii przewiertów sterowanych i mikrotunelowania, okularowych przejść żelbeto-kamionką pod rzeką Łyną czy bezwykopowej instalacji rurociągów ze spadkiem przy użyciu systemu Ditch Witch OnGrade.

Równolegle toczyły się obrady w drugiej sali konferencyjnej. Tutaj słuchacze mieli możliwość usłyszeć o praktycznych rozwiązaniach w kwestii palisad palowych, czy nowoczesnych metodach budowy i projektowania tuneli. Szczegółowo rozwinięta została też problematyka bezpieczeństwa pożarowego w tunelach komunikacyjnych oraz zastosowanie samowiertnych kotwi iniekcyjnych współpracujących z żywicami reaktywnymi przy usuwaniu szkód powodziowych oraz w profilaktyce przeciwpowodziowej. Rozważania i dyskusje towarzyszyły też metodom wzmacniania słabego podłoża pod wysokie nasypy autostradowe; koncepcji zamiany starego nasypu  kolejowego w Krakowie estakadą w aspekcie uwolnienia nowych przestrzeni miejskich; ocenie jakości technicznej i marketingowej płyty drogowej DURA-TRACK na tle wyrobów konkurencji, czy budowie betonowych elementów dla infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej.

W trakcie sesji popołudniowych na jednej sali skoncentrowano się na analizie ryzyka technicznego w realizacji liniowych obiektów infrastruktury kanalizacyjnej; systemach mikrotunelingowych MTS; wybranych problemach towarzyszących technologii HDD; ewolucji technologii wierceń kierunkowych HDD w okresie ostatniej dekady oraz rozwoju technologii mikrotunelowania w Polsce na podstawie zrealizowanych inwestycji. Uczestnicy sesji równoległej brali udział w omawianiu kwestii stosowania Eurokodów w konstruowaniu przepustów i przejść dla zwierząt; ekonomiki stosowania betonu w systemach kanalizacyjnych; oceny stateczności skarp i nasypów w oparciu o Eurocode 7, a na końcu starano się znaleźć wspólną odpowiedź na pytanie, czy możliwa jest szybsza budowa fundamentów i podpór obiektów mostowych.

W trakcie trwania poszczególnych sesji można było wysłuchać wielu interesujących referatów, w których poruszane były zagadnienia zarówno od strony naukowo-technicznej, jak i praktycznej, prezentowano nowe produkty i omawiano najciekawsze projekty zrealizowane w trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy. Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w żywych dyskusjach, jakie często rozwijały się po prezentacjach firmowych, czy wykładach przedstawicieli świata naukowego.

Wystawa zewnętrzna – INFRA S.A. Wystawa zewnętrzna – INFRA S.A.

Nieodłączną częścią naszej konferencji jest wystawa sprzętu oraz produktów firm działających w omawianych sektorach. Na wystawie zewnętrznej swoje stoiska zaprezentowały firmy:

 • CEMEX Polska sp. z o.o.;
 • Consolis Polska sp. z o.o.;
 • ELSE Technical and Research Service Co. Ltd sp. z o.o.;
 • GAMM-BUD sp. z o.o.;
 • HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.;
 • HOBAS System Polska sp. z o.o.;
 • INFRA S.A.;
 • JL Maskiner w Polsce sp. z o.o.;
 • KOMATSU POLAND sp. z o.o.;
 • KREA sp. z o.o.;
 • MC - Bauchemie sp. z o.o.;
 • NOV Brandt;
 • PERFORATOR MIKROTUNELOWANIE sp. z o.o. sp.k.;
 • Politechnika Wrocławska;
 • TERRA THALER Sebastian Grygorcewicz.

Na wystawie wewnętrznej natomiast prezentowały się:

 • ALPINE CONSTRUCTION POLSKA sp. z. o.o.;
 • Amitech Poland sp. z o.o.;
 • ASBUD sp. z o.o.;
 • ATLAS COPCO POLSKA sp. z o.o.;
 • ATM sp. z o.o.;
 • DTA-TECHNIK sp. z o.o.;
 • ELSE Technical and Research Service Co. Ltd sp. z o.o.;
 • Georg Fischer sp. z o.o.;
 • GONAR Systems International sp. z o.o.;
 • HABA-BETON Johann Bartlechner sp. z o.o.;
 • HEADS sp. z o.o.;
 • HERRENKNECHT AG;
 • INFRA S.A.;
 • Instytut Techniki Budowlanej;
 • INTERGEO Real Estate Development sp. z o.o.;
 • KAPRIN sp. z o.o.;
 • KREA sp. z o. o.;
 • „MARK” Antoni Kulesza;
 • MEGACHEMIE sp. z o.o.;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie;
 • MINOVA Ekochem SA;
 • MDM Diament s.c.;
 • P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.;
 • Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Gerhard Chrobok sp. j.;
 • Radlinger PRIMUS LINE GmbH;
 • RURGAZ sp. z o.o.;
 • Stowarzyszenie Producentów Elementów Betonowych dla Kanalizacji;
 • WAVIN METALPLAST-BUK sp. z o.o.;
 • ZPHU STOLBUD Paweł Rybak.

Wykłady i prezentacje dały uczestnikom możliwość pozyskania wiedzy teoretycznej, natomiast pokazy technologii na żywo pozwoliły im osobiście ocenić daną technologię, a firmom umożliwiły prezentację szerokiego wachlarza swoich możliwości. Referaty i prezentacje były tłumaczone symultanicznie, co pozwoliło wszystkim gościom na pełne uczestnictwo w wydarzeniach.

Laureaci oraz członkowie Komisji przyznającej nagrody TYTAN 2010 Laureaci oraz członkowie Komisji przyznającej nagrody TYTAN 2010

W tym roku już po raz ósmy wręczono nagrody branżowe TYTAN, przyznawane za dokonania firm w roku 2009, zarówno w obszarze technologii bezwykopowych w kategorii Projekt roku - nowa instalacja, Projekt roku – rehabilitacja, Europejski projekt w technologiach bezwykopowych, Produkt roku i Firma roku, jak również budownictwa mostowego, podziemnego oraz geoinżynierii.

Jury przyznające nagrody TYTAN Jury przyznające nagrody TYTAN

Zwycięzców spośród firm nominowanych do nagrody przez Redakcję naszych dwumiesięczników - "Inżynieria Bezwykopowa" oraz "Geoinżynieria drogi mosty tunele" wyłoniło niezależne Jury, skład którego tworzyli specjaliści dziedziny nauki i stowarzyszeń branżowych. Jury pracowało w dwóch zespołach. Pierwszy z nich zajmował się tematyką dotyczącą obszaru technologii bezwykopowych. W tej komisji swoje oceny przyznali:

 • dr inż. Andrzej Kolonko z Politechniki Wrocławskiej;
 • mgr inż. Paweł Kośmider z dwumiesięcznika „Inżynieria Bezwykopowa”;
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej;
 • prof. dr hab. inż. Cezary Madryas Prorektor Politechniki Wrocławskiej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych;
 • dr inż. Teresa Nowak z Uniwersytetu Zielonogórskiego;
 • Professor Ph.D.P.Eng. Maria Anna Polak, University of Waterloo, Canada;
 • dr inż. Karol Ryż z Politechniki Krakowskiej;
 • prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Wichur z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Z kolei w obszarze budownictwa mostowego, podziemnego oraz geoinżynierii obradowała komisja w składzie:

 • Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak;
 • dr inż. Wojciech Grodecki z Politechniki Warszawskiej;
 • prof. dr hab. inż. Cezary Madryas Prorektor Politechniki Wrocławskiej;
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski z Politechniki Warszawskiej;
 • dr inż. Karol Ryż z Politechniki Krakowskiej;
 • prof. nzw. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska z Politechniki Warszawskiej;
 • mgr inż. Monika Socha-Kośmider z dwumiesięcznika „Geoinżynieria drogi mosty tunele”;
 • Jego Magnificencja Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej;
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Wichur z Akademii Górniczo-Hutniczej;
 • dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące nominowanych i nagrodzonych projektów i realizacji oraz punktacja w poszczególnych kategoriach prezentowane są w niżej zamieszczonej tabeli.

Statuetki TYTAN 2010 w poszczególnych kategoriach zdobyły:

 • P.R.I. INKOP – Projekt roku – nowa instalacja;
 • PBG S.A., INFRA S.A., PBRS sp z o.o. – Projekt roku – rehabilitacja;
 • Horizontal Drilling International, Francja – Europejski projekt w technologiach bezwykopowych;
 • HOBAS System Polska sp. z o.o – Produkt roku;
 • HYDROBUDOWA 9 S.A. – Firma roku;
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB – Podbeskidzie  sp. z o.o. – Geoinżynieria;
 • DOPRASTAV AS – Budownictwo podziemne
 • MEGACHEMIE sp. z o.o. – Budownictwo mostowe.


 

Równocześnie też, już po raz drugi, został wręczony Tytanowy Laur Inwestora. Wyróżnieniem tym nagradzany jest inwestor zwycięskich projektów, za które NAGRODĘ TYTAN otrzymał zwycięzca w kategoriach: Projekt roku – nowa instalacja oraz Projekt roku – rehabilitacja. Tym razem wyróżnieniem tym zostało dwukrotnie uhonorowane Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z Krakowa.

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz nominowanym i życzymy jeszcze większych sukcesów w realizacji rozpoczętych i przyszłych przedsięwzięć.,

Po ceremonii rozdania nagród TYTAN 2010 uczestnicy konferencji bawili się do późnych godzin nocnych przy muzyce zespołu Capri New Beat, co było okazją do odprężenia się po pracowitych dwóch dniach konferencyjnych.

Wycieczka techniczna do Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie Wycieczka techniczna do Oczyszczalni Ścieków Płaszów II w Krakowie

Ostatniego dnia część uczestników wybrała się na wycieczkę techniczną do Zakładu Uzdatniania Wody „Rudawa” oraz do Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie, która zorganizowana została dzięki uprzejmości i współpracy z MPWiK S.A. w Krakowie.

Pragnąc podziękować wszystkim Sponsorom, Prelegentom oraz Gościom już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w przyszłorocznej Konferencji INŻYNIERIA 2011.

Zobacz fotogalerię z konferencji

Zobacz fotogalerię z gali rozdania nagród TYTAN 2010

Zobacz fotogalerię z wystawy i pokazów technologii

Zobacz fotogalerię z biesiady grillowej i lotu balonem na uwięzi

Zobacz fotogalerię z wycieczki technicznej

Zobacz laureatów nagród:

Zobacz fotorelację z konferencji INŻYNIERIA 2009

Zobacz fotorelację z wręczenia nagród TYTAN 2009

Zobacz fotorelację z wystawy i pokazów podczas INŻYNIERII 2009

Zapraszamy w dniach 15-17 czerwca 2011 na kolejną edycję tego wydarzenia: IX Międzynarodową Konferencję, Wystawę oraz Pokazy "INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 2011".

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia