Wyniki zawodów:

Firma Terma Technologie

JL Maskiner

-Hammerhead

TERRA THALER Sebastian Grygorcewicz
Stanowisko 1 2 3
Załoga

Rudolf Van Zweden

Krzysztof Dydel

Mike Walk

Krzysztof Kublik

Jarosław Kubiak

Przemysław Descher
Długość przebicia 9,4 m 9,4 m 9,4 m
Ciśnienie robocze 7,0 bar 7,0 bar 7,0 bar
Głębokość wejścia 1,1 m 1,1 m 1,1 m
Czas przebicia netto 25;45 16;40 21:15
Odchylenie poziome 20 cm 0 0
Odchylenie pionowe 10 cm 78 cm 50 cm
Karne minuty 4:00 15:36 10:00
Czas całkowity 29:45 32:16 31:15
Miejsce 1 3 2

 

Kryteria oceny jakości wykonanego zadania związane były z czasem wykonania przebicia, jak i stopniem jego celności. Odchyłki od celu w płaszczyźnie pionowej były związane z większą karą niż odchyłki rejestrowane w płaszczyźnie poziomej. Wynika to ze specyfiki prac przeciskowych i użyteczności samej instalacji. Ekipa firmy Hammerhead okazała się najlepsza w kategorii szybkości przebijania. Z kolei firma Terma Technologie wykonała przebicie najcelniej, co w znacznym stopniu zapewniło jej końcowe zwycięstwo.  

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwało dwuosobowe jury w składzie: Robert Osikowicz (ROE) oraz Mirosław Makuch (HDD Serwis). Zawody odbywały się w trudnych warunkach atmosferycznych, przy padającym deszczu. Zasilanie dla kretów zapewniał sprzęt firmy Atlas Copco.

Rodeo HDD

Przeczytaj relację z X Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii "INŻYNIERIA Bezwykopowa 2012"

Zobacz fotogalerię z Rodeo "KRETÓW"