Partnerzy portalu

TYTANY 2018: kto został nagrodzony?

Opublikowano: 21-06-2018 Źródło: inzynieria.com

21 czerwca 2018 r., podczas Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”, po raz 16. rozdano nagrody TYTAN w branży bezwykopowej. Technologie bezwykopowe, które umożliwiają szybką i efektywną realizację projektów, wykorzystywane są zarówno do budowy nowych sieci i obiektów, jak i renowacji tych uszkodzonych lub przestarzałych – co znalazło odzwierciedlenie i w kategoriach, w ramach których przyznano TYTANY, i w nominacjach do nagród.


Laureaci nagród TYTAN 2018, Tytanowych Laurów Inwestora oraz wyróżnieni. Fot. Quality Studio
Laureaci nagród TYTAN 2018, Tytanowych Laurów Inwestora oraz wyróżnieni. Fot. Quality Studio

TYTANY przyznano w pięciu kategoriach: Projekt roku – nowa instalacja, Projekt roku – renowacja, Mały projekt bezwykopowy, Europejski projekt w technologiach bezwykopowych oraz Produkt roku.

Uhonorowani zostali również inwestorzy zwycięskich projektów – otrzymali oni Tytanowy Laur Inwestora.

Projekt roku – nowa instalacja

Paweł Kośmider (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.) wręcza przedstawicielom firmy ZRB Janicki - Piotrowi Janickiemu i Jackowi Janickiemu - TYTANA w kategorii Projekt roku - nowa instalacja Paweł Kośmider (Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o.) wręcza przedstawicielom firmy ZRB Janicki - Piotrowi Janickiemu i Jackowi Janickiemu - TYTANA w kategorii Projekt roku - nowa instalacja

W tej kategorii wygrała firma ZRB Janicki, za najdłuższy z dotychczas wykonanych w Polsce przewiertów HDD w warunkach skalnych. Osiągnął długość 979 m, a maksymalna głębokość posadowienia wyniosła 32 m. W ramach tego zadania zainstalowano odcinek rurociągu gazowego DN700 relacji Hermanowice–Strachocina oraz rurociąg dla instalacji przewodów światłowodowych. Prace wiertnicze prowadzono pod rzeką San. Wiercenie odbywało się w formacjach zbudowanych z iłołupków i piaskowca o twardości do 40 MPa oraz zmiennych kątach upadu warstw. [49 pkt]

Tytanowego Laura Inwestora w kategorii Projekt roku - nowa instalacja z rąk Teresy Nowak (Uniwersytet Zielonogórski) przyjmuje Marlena Heine (Gaz-System S.A.) Tytanowego Laura Inwestora w kategorii Projekt roku - nowa instalacja z rąk Teresy Nowak (Uniwersytet Zielonogórski) przyjmuje Marlena Heine (Gaz-System S.A.)

Jednocześnie Tytanowy Laur Inwestora otrzymał Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Pozostali nominowani w tej kategorii:

Konsorcjum firm Molewski sp. z o.o. (lider) i MCC S.A. za wykonanie przewiertu o długości 381 m w Bezrzeczu w technologii mikrotunelowania, w złożonych warunkach geologicznych. Zadanie zostało wykonane w ramach budowy kanalizacji deszczowej. Był to najdłuższy przewiert w Polsce i drugi pod względem długości w Europie dla średnicy DN1200/DA1280 z użyciem rur GRP. Trasa przewiertu została wyznaczona po łuku i przebiegała na głębokości od 5 do 8 m p.p.t. Inwestor: Gmina Dobra. [29 pkt]

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP sp. z o.o. za budowę kolektora kanalizacji sanitarnej na warszawskim Placu Defilad z wykorzystaniem metody mikrotunelowania. Wykonano m.in. 489,5 m kanału z rur żelbetowych o średnicy DN1400/DA1720 oraz 165 mb kanału z rur żelbetowych o średnicy DN1200. Jednym z największych wyzwań były prace na odcinku kanału o długości 260 m, który przebiegał wzdłuż Pałacu Kultury i Nauki, tuż obok wejścia do obiektu. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa. [33 pkt]

Konsorcjum firm: WUPRINŻ S.A. (lider), Sanimet sp. z o.o., Hydro-Marko sp. z o.o. s.k., PTHU Hydro-Marko Maria Pluta za pierwszą w Europie budowę rurociągu tłocznego z rur ciśnieniowych GRP dla średnic DZ850 o długości 2,8 km, przeprowadzoną w technologii mikrotunelowania. W ramach tej samej inwestycji tą samą metodą wykonano kolektor grawitacyjny z rur GRP o średnicy DZ1499 o długości 389 mb wraz z przejściem pod torami kolejowymi dla rury osłonowej GRP o średnicy DZ1720 i długości 116,5 mb. Rurociągi zlokalizowane były pod czynnymi drogami. Głębokość posadowienia rurociągu tłocznego i kolektora grawitacyjnego dochodziła do 11 m p.p.t. Inwestor: Aquanet S.A. [33 pkt]

Projekt roku – renowacja

Zwycięzcy w kategorii Projekt roku - renowacja. Od lewej: Jakub Blejsz (BLEJKAN S.A.), Jakub Wiernicki (Terlan sp. z o.o.) oraz Anna Danek z firmy Aquanet S.A., która otrzymała Tytanowy Laur Inwestora Zwycięzcy w kategorii Projekt roku - renowacja. Od lewej: Jakub Blejsz (BLEJKAN S.A.), Jakub Wiernicki (Terlan sp. z o.o.) oraz Anna Danek z firmy Aquanet S.A., która otrzymała Tytanowy Laur Inwestora

Nagrodę TYTAN przyznano konsorcjum firm Terlan sp. z o.o. (lider) i BLEJKAN S.A., za renowację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Poznaniu. W ramach inwestycji dokonano renowacji m.in. Kolektora Prawobrzeżnego I o długości 1,89 km w zakresie przekrojów od 1000/1720 do 3200/2600 w technologii reliningu krótkiego modułami GRP, a także sieci kanalizacyjnej w technologii CIPP UV oraz CIPP z wykorzystaniem rękawów filcowych utwardzanych gorącą wodą na odcinkach o długości 18,78 km sieci w ścisłym centrum Poznania. Renowacja objęła również studzienki kanalizacyjne (485 szt.) metodą natrysku odśrodkowego. Wklejono także 2206 szt. kształtek kapeluszowych. [51 pkt]

Jednocześnie Tytanowy Laur Inwestora otrzymało przedsiębiorstwo Aquanet S.A.

Pozostali nominowani w tej kategorii:

BLEJKAN S.A. za modernizację kanalizacji w ciągu jednej z najważniejszych arterii w Warszawie – al. Krakowskiej. Renowacji poddano kanały o przekroju jajowym J 800/1400 mm, posadowione na głębokości 10–13 m, na odcinku o długości około 3 km. W toku prac wykonano zaledwie trzy wykopy montażowe i zastosowano technologię renowacji modułami GRP o wymiarach J 600/1200 mm. Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. [43 pkt]

Duko Engineering sp. z o.o. za renowację zbiornika wieżowego w Słupcy metodą natryskową w technologii polimocznika. W ramach przygotowania podłoża wykonano piaskowanie specjalnym ścierniwem, następnie zaaplikowano specjalny grunt do podłoży stalowych z serii MasterSeal. Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy. [13 pkt]

Terlan sp. z o.o. za bezwykopową renowację sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, studni oraz przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w rejonie ul. Kolejowej w Poznaniu. Łączna długość odcinków sieci wod-kan poddanych renowacji wyniosła ponad 2,1 km. Podczas realizacji zadania zastosowano kilka technologii renowacyjnych, w tym m.in. rękawy CIPP utwardzane wodą oraz promieniowaniem UV, chemię budowlaną czy natrysk polimocznikiem. Inwestor: Aquanet S.A. [37 pkt]

Mały projekt bezwykopowy

Z prawej: Grzegorz Owczarek (PPHU AKWA) z TYTANEM w kategorii Mały projekt bezwykopowy oraz Tytanowym Laurem Inwestora dla Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Od lewej: Jakub Wiernicki (Terlan sp. z o.o.), Tomasz Siarczyński (HOSTER sp. z o.o.) oraz Marek Pilarek (Aquaren sp. z o.o. sp.k.) Z prawej: Grzegorz Owczarek (PPHU AKWA) z TYTANEM w kategorii Mały projekt bezwykopowy oraz Tytanowym Laurem Inwestora dla Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu. Od lewej: Jakub Wiernicki (Terlan sp. z o.o.), Tomasz Siarczyński (HOSTER sp. z o.o.) oraz Marek Pilarek (Aquaren sp. z o.o. sp.k.)

W tej kategorii nagrodzone zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AKWA J. Biskup, S. Owczarek s.j. za renowację kolektora deszczowego o długości 54 m i średnicy DN1300/DA1800 (średnica zastępcza – 1550) w Zabrzu. Prace wykonano w technologii CIPP z wykorzystaniem rękawa wzmacnianego włóknem szklanym, utwardzanego promieniami UV, o nietypowym gardzielowym profilu. [51 pkt]

Tytanowy Laur Inwestora otrzymał Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

Pozostali nominowani w tej kategorii:

Aquaren sp. z o.o. sp.k. – za kompleksową modernizację kolektora deszczowego o przekroju 2100 x 2500 mm zlokalizowanego pod głównym dworcem PKP w Gliwicach. Realizacja zadania podzielona była na kilka etapów, a w ramach prac wykonano m.in. iniekcję mieszanki żywicznej przez otwory w ścianach kanału, w celu uzupełnienia ubytków gruntu powstałych wokół ścian kanału. Inwestor: Urząd Miasta Gliwice [35 pkt]

HOSTER sp. z o.o. za wykonanie przewiertu HDD w ramach zagospodarowania odwiertu Dargosław 1 dla instalacji gazociągu stalowego DN80 o długości 410 m. Wiercenie prowadzono pod terenem leśnym, rzeką, terenem kolejowym i drogą wojewódzką, mając do czynienia z nietypową trajektorią otworu. Łuk horyzontalny miał promień 200 m, a zmiana kątowa wynosiła 61 stopni. Z uwagi na trudne warunki geologiczne i ukształtowanie terenu uniemożliwiające dotarcie wiertnicy na miejsce projektowanego startu, w toku prac zmieniono strony przewiertu. Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze. [35 pkt]

Terlan sp. z o.o. za renowację magistrali wodociągowej DN500 o długości 45 m metodą natrysku odśrodkowego polimocznikiem nad przejściem dla pieszych pomiędzy komorami odpowietrzników w rejonie os. Czecha w Poznaniu. Rurociąg wykonany był częściowo ze stali, częściowo z żeliwa i charakteryzował się dużymi załamaniami. W toku prac pokonano cztery załamania na jednym przęśle. Inwestor: Aquanet S.A. [23 pkt]

Europejski projekt w technologiach bezwykopowych

TYTANA w kategorii Europejski projekt w technologiach bezwykopowych Teresa Nowak (Uniwersytet Zielonogórski) wręcza Danielowi Strojkowi zPPI CHROBOK S.A. TYTANA w kategorii Europejski projekt w technologiach bezwykopowych Teresa Nowak (Uniwersytet Zielonogórski) wręcza Danielowi Strojkowi zPPI CHROBOK S.A.

Zwycięzcą w tej kategorii została firma PPI CHROBOK S.A., za wykonanie dwóch instalacji gazociągu 48'' w technologii Direct Pipe w ramach budowy Gazociągu Transadriatyckiego w Grecji. Wiercenie na długości 598 m, wykonane w trudno zwiercalnej skale, było pierwszym w Europie przewiertem Direct Pipe wykonanym w jednym odcinku na takim dystansie. Druga instalacja o długości 655 m, to pierwszy udokumentowany przypadek instalacji rurociągu w formacjach żwirowych na tak znacznej długości. [53 pkt]

Pozostali nominowani w tej kategorii:

HDI (Horizontal Drilling International) za przekroczenie greckiej rzeki Axios w technologii HDD. Projekt zrealizowano w ramach budowy gazociągu TAP. Podczas instalacji rurociągu o średnicy 48” konieczne było wywiercenie otworu o długości 1,82 km i średnicy nie mniejszej niż 62” oraz zastosowanie kilkustopniowego poszerzania. To rekordowe przedsięwzięcie w kategorii rurociągów stalowych DN1200. [33 pkt]

Insituform Technologies za wykonanie renowacji w technologii CIPP przewodów o łącznej długości 3,15 km, w tym ciśnieniowego wodociągu o długości ponad 1 km oraz fragmentu sieci kanalizacyjnej o długości około 2 km w mieście Cordoba w Hiszpanii. Po raz pierwszy w Europie wodociąg ciśnieniowy poddano renowacji z wykorzystaniem wykładziny InsituMain CIPP. [19 pkt]

LMR Drilling GmbH za rekordową instalację w technologii HDD rurociągu do przesyłu wody pitnej, zrealizowaną pod cieśniną Marsdiep w Holandii. Głębokość wiercenia wynosiła 85 m – średnio 60 m poniżej dna w pasie morskim. Prace wiertnicze na długości 4,6 km wykonywano z obu stron jednocześnie, a do połączenia dwóch otworów pilotowych zastosowano metodę Intersect. [39 pkt]

Produkt roku

dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy) przekazuje TYTANA w kategorii Produkt roku Markowi Pilarkowi (Aquaren sp. z o.o. sp.k.) dr inż. Dariusz Zwierzchowski (Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy) przekazuje TYTANA w kategorii Produkt roku Markowi Pilarkowi (Aquaren sp. z o.o. sp.k.)

Najbardziej innowacyjnym produktem 2018 r. okazał się Aquaren Panel System  firmy Aquaren sp. z o.o. sp.k. – innowacyjne rozwiązanie do renowacji obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, dające kompleksowe zabezpieczenie przed wpływem agresywnego środowiska panującego wewnątrz studzienek, komór, zbiorników i innych tego typu konstrukcji. Dzięki zwiększonemu udziałowi procentowemu szkła w kompozycie charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi w zakresie wytrzymałości, szczelności, jednorodności struktury i odporności chemicznej. Wyrób gwarantuje odporność chemiczną w pełnym zakresie 1-12 PH. Technologia może być stosowana do ww. konstrukcji (betonowych i murowanych) bez ograniczeń w zakresie kształtu i wymiarów obiektów. [47 pkt]

Pozostałe nominowane produkty w tej kategorii:

MudVis System – produkt służący do automatycznego pomiaru i rejestracji danych nt. lepkości płuczki wiertniczej i jej ciężaru właściwego. Dane zbierane są co wybrany interwał czasowy, wyświetlane na ekranie urządzenia i przekazywane online do komputera bądź smartfonu. System uzupełnia proces przygotowywania płuczki wiertniczej i wspomaga kontrolowanie jej jakości (Prime Horizontal). [26 pkt]

PRIME LUBE – innowacyjny komponent systemów płuczkowych, będący mieszaniną niejonowych związków chemicznych, przeznaczony do stosowania we wszystkich rodzajach płuczek wiertniczych na bazie wody, dedykowany do zastosowań w przewiertach horyzontalnych, mikrotunelowaniu oraz innych technologiach związanych z instalacją rurociągów. Efektywnie redukuje współczynnik tarcia, obniża moment obrotowy, ogranicza efekt zaciągania w otworze wiertniczym, zmniejsza tendencje do oklejania się świdra i narzędzi, a także znacząco poprawia postęp wiercenia (HEADS sp. z o.o.). [30 pkt]

Rura CC-GRP Top Performance – rura o wysokich parametrach technicznych, m.in. ultragładkiej powierzchni wewnętrznej, wysokiej odporności chemicznej, wysokiej odporności na ścieranie, podwyższonej odporności na agresywne środowisko, a także wysokiej wytrzymałości na ściskanie, min. 90 MPa. Mają szerokie zastosowanie, m.in. w gospodarce komunalnej i przemyśle (Amiblu Poland). [36 pkt]

Rury Direxional Universal Ve TT PE z żeliwa sferoidalnego – wyposażone są w zewnętrzną powłokę ochronną TT. Od wewnątrz są pokryte wykładziną z cementu hutniczego, a od zewnątrz zabezpieczone cynkiem nakładanym ogniowo i dodatkowo pokryte wzmocnioną powłoką z polietylenu. Zewnętrzna powłoka umożliwiła ochronę przed otarciami podczas wciągania do otworu wiertniczego. Wyposażenie ich w kielichowe złącza gwarantuje szczelność i elastyczność przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich sił ciągnących i ochrony przed ich rozłączeniem (Saint-Gobain PAM). [35 pkt]

System oczyszczania i kondycjonowania płuczki Normag – instalacja z samopodnoszącym modułem separacji, przechowywanym w czasie transportu wewnątrz zbiornika. Współdziałając z innymi zastosowanymi rozwiązaniami, minimalizuje czas mobilizacji i demobilizacji placu budowy. System o pojemności 27 m³ bazuje na sitach wibracyjnych RAM Mega Max w połączeniu z wolno zużywającymi się chromowanymi pompami cyrkulacyjnymi i adekwatną sekcją hydrocyklonów. Urządzenie jest dopasowane do wymagań stawianych urządzeniom wiertniczym klasy midi i maxi (Normag b.v.; przedstawiciel w Polsce: Robert Osikowicz Engineering). [32 pkt]

Tensometr przewiertowy T-X – służy do pomiaru naprężeń, jakimi jest poddawana rura PE podczas instalacji metodą HDD bądź reliningu. Mierzy obciążenia wzdłużne oraz siły ściskające tworzące się podczas wykonywania przewiertu, powodujące w wielu przypadkach trwałe i ciężko wykrywalne uszkodzenia struktury rurociągu. Innowacyjność produktu opiera się na wbudowanych czujnikach, dzięki którym mierzy się siłę naprężeń oraz ciśnienie płuczki bentonitowej. Urządzenie wykorzystywane jest do instalacji rur polietylenowych, kabli energetycznych, rur ciepłowniczych i in. (Jumarpol sp. z o.o. sp.k.). [46 pkt]

Wszystkie nominowane firmy otrzymały wyróżnienia.

Na koniec przyznano też dwa TYTANY SPECJALNE:

Nagrodę specjalną TYTAN przedstawicielowi firmy WUPRINŻ S.A., Krzysztofowi Koteckiemu, wręcza Teresa Nowak (Uniwersytet Zielonogórski) Nagrodę specjalną TYTAN przedstawicielowi firmy WUPRINŻ S.A., Krzysztofowi Koteckiemu, wręcza Teresa Nowak (Uniwersytet Zielonogórski)

  • firmie WUPRINŻ S.A., z okazji jubileuszu 50-lecia oraz za wkład w rozwój technologii bezwykopowych;

dr inż. Andrzej Kolonko (Politechnika Wrocławska) wręcza TYTANA specjalnego Edycie Zalewskiej (Uponor Infra sp. z o.o.) dr inż. Andrzej Kolonko (Politechnika Wrocławska) wręcza TYTANA specjalnego Edycie Zalewskiej (Uponor Infra sp. z o.o.)

  • firmie Uponor Infra sp. z o.o., z okazji jubileuszu 25-lecia oraz za wkład w rozwój technologii bezwykopowych.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!


Przeczytaj także: Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” 2018 – relacja

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia