Takie działania dotyczą m.in. wielkośrednicowych kolektorów ściekowych. Jak mówi dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW (Politechnika Warszawska), diagnostyka i ocena stanu technicznego kolektorów wymaga przeprowadzania wielokryterialnych, skomplikowanych analiz (często wychodzących poza zalecenia normowe) oraz wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych zwiększających bezpieczeństwo ich eksploatacji.

Jakimi obliczeniami należy posłużyć się podczas prowadzenia analiz (zarówno na etapie projektowania, jak i eksploatacji) w celu wyznaczenia przemieszczeń oraz lokalizacji punktów pomiarowych oraz doboru metod monitoringu? Jakie badania trzeba przeprowadzić w razie wystąpienia problemów w eksploatacji obiektów? Na te i wiele innych pytań prof. Paweł Popielski odpowie podczas XVII Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”, która odbędzie się w dniach 11–14 czerwca br. w Tomaszowicach k. Krakowa. W swoim referacie badacz przedstawi doświadczenia oparte na ocenach stanu technicznego istniejących wielkośrednicowych kolektorów ściekowych, sposobach diagnozowania przyczyn powstałych problemów eksploatacyjnych za pomocą nowoczesnych technik pomiarowych oraz modeli numerycznych, odzwierciedlających lokalne uwarunkowania geotechniczne i istniejącą infrastrukturę.

Równie istotnym w przypadku przewodów podziemnych działaniem jest optymalizacja obciążeń działających na nie. Jak zaznacza dr inż. Andrzej Kolonko (Politechnika Wrocławska), optymalnym rozkładem obciążeń dla rurociągów o przekroju kołowym jest obciążenie radialne, równomiernie rozłożone na całym obwodzie. Dla takiego schematu obciążeń zanikają momenty zginające, a jedynymi siłami wewnętrznymi są siły osiowe i wywołane nimi naprężenia ściskające – dodaje. W swoim wystąpieniu konferencyjnym dr Kolonko przedstawi możliwości techniczne pozwalające na modyfikację rozkładu obciążeń w kierunku ich optymalizacji.

Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa” 2019 to nie tylko wykłady i panele dyskusyjne. W ramach wydarzenia odbędą się również warsztaty (w formule ABC) dotyczące najpopularniejszych technologii bezwykopowej budowy i renowacji przewodów podziemnych. Uczestnicy poznają ich atuty, zakres stosowania, a także wybrane aspekty projektowania. Na rozległym terenie zewnętrznym będą zaś mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowych pokazach technologii no-dig na żywo oraz zobaczyć (na zewnątrz i wewnątrz obiektu konferencyjnego) maszyny, urządzenia i inne produkty wykorzystywane w pracach bezwykopowych.

Podczas uroczystej gali (13 czerwca) poznają zwycięzców nagród TYTAN 2019 w pięciu kategoriach w obszarze prac bezwykopowych. Wyróżnieni zostaną także inwestorzy, którzy otrzymają Tytanowe Laury Inwestora. W trakcie uroczystości odbędzie się również aukcja, z której dochód przekazany zostanie na cel charytatywny.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie Anna Dymna – założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Aktorka i działaczka społeczna otworzy sesję specjalną poświęconą CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, do której organizator – Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. – zaprosił również przedstawicieli największych przedsiębiorstw wod-kan i firm bezwykopowych w Polsce.

Więcej informacji na temat programu spotkania, a także formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj. Zapraszamy!

Przeczytaj także relację z XVI Międzynarodowej Konferencji, Wystawy i Pokazów Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa”