• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Skuteczne rozstrzyganie sporów w budownictwie

Opublikowano: 26-05-2023 Źródło: inzynieria.com

W dniach 13–15 czerwca 2023 r. w Tomaszowicach pod Krakowem odbędzie się XXI Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „Inżynieria Bezwykopowa” #IB2023. Jednym z prelegentów będzie dr Maciej Durbas. Jego wystąpienie będzie dotyczyło skutecznego rozstrzygania sporów w budownictwie dzięki arbitrażowi.


Fot. Adobe Stock Fot. Adobe Stock

Dr Maciej Durbas w swoim wystąpieniu zaprezentuje natomiast zalety arbitrażu, czyli sądownictwa polubownego. Postara się dowieść, że wybór tej ścieżki w wielu przypadkach może być optymalnym rozwiązaniem.

Dr Maciej Durbas jest adwokatem, ekspertem z zakresu sądownictwa polubownego. Zajmuje się skomplikowanymi postępowaniami spornymi, także transgranicznymi, w różnych sektorach. Reprezentował klientów w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu od kilku do kilkuset milionów euro. Wielokrotnie występował w sporach jako asystent arbitra lub sekretarz trybunału. Występuje jako arbiter, w tym przewodniczący. 

Dr Maciej Durbas. Fot. Kancelaria KKG
Dr Maciej Durbas. Fot. Kancelaria KKG

Jest członkiem Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Jest wpisany na listę praktyków VIAC oraz na listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie, Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Rzeczoznawców i Doradców w Warszawie, a także bazy arbitrów London Court of International Arbitration (LCIA).

Doradza klientom również w zakresie prawa nieruchomości, zarówno w postępowaniach sądowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem sporów reprywatyzacyjnych), jak i transakcjach. 

Jest absolwentem Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim przy współpracy z Université d’Orléans, a także Szkoły Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Ukończył studia  magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia LL.M. na University of Vienna (prawo międzynarodowe i europejskie) i City University of Hong Kong (prawo common law, międzynarodowe prawo inwestycyjne i arbitrażowe). Obronił z wyróżnieniem w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pracą doktorską, której tematem jest orzekanie o właściwości sądu arbitrażowego.

Inżynieria Bezwykopowa - WIEDZA, BIZNES, ATRAKCJE


XXI Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „Inżynieria Bezwykopowa” odbędzie się w dniach 13–15 czerwca 2023 r. w podkrakowskich Tomaszowicach, a także online poprzez serwis akademia.inzynieria.com.

Konferencja rozpocznie się od warsztatów. Wykłady uznanych ekspertów odbędą się w ramach trzech sesji. Poza tym będzie można obejrzeć pokazy technologii na żywo, a jedna z planowanych atrakcji to spotkanie z cenionym dziennikarzem Marcinem Prokopem. Tradycyjnie kulminacyjnym momentem będzie rozdanie TYTANÓW, czyli branżowych nagród.

Program, prelegenci, atrakcje – wszystkie szczegóły dotyczące konferencji znajdziesz TUTAJ.

ZAREJESTRUJ SIĘ i weź udział w dorocznym święcie branży bezwykopowej o zasięgu międzynarodowym.

Przeczytaj także: Badania rurociągów z użyciem kamer - istotny element zapewnienia niezawodności działania sieci

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!