W podkrakowskich Tomaszowicach, na zakończenie najważniejszego wydarzenia branżowego w Europie Środkowo-Wschodniej przyznano TYTANY dla najwyżej ocenionych projektów bezwykopowych. Konkurencja była silna, nominowane przedsięwzięcia imponowały. Ostatecznie decyzje podjęło niezależne jury. Członkowie komisji w każdej z kategorii mieli do dyspozycji pulę punktową, którą rozdzielili pomiędzy nominowanych. Werdykty zostały zsumowane i w ten sposób wyłoniono laureatów.

W kategorii Projekt roku – nowa instalacja statuetkę TYTANA otrzymała firma Sanimet Krzysztof Grzywacz za zrealizowanie drugiego etapu budowy Kolektora Wiślanego w Warszawie. Jury przyznało zwycięzcy 57 punktów.

Wyróżnienie w postaci Tytanowego Laura Inwestora zostało przyznane Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, które zleciło to zadanie.

Do nagrody nominowano także firmę GGT Solutions S.A. za przekroczenie rzeki Stara Pilica metodą Direct Pipe na długości 530 metrów w ramach budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów. Zamawiającym był Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. To przedsięwzięcie zdobyło 51 punktów.

Nagrodę za mały projekt w technologiach bezwykopowych (o wartości do miliona złotych) przyznano firmie Cons Control System sp. z o.o. w Czerwieńsku za realizację zadania „Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Trzciance”. Jurorzy przyznali zwycięskiej realizacji 51 punktów.

Wyróżnienie w postaci Tytanowego Laura Inwestora otrzymały Zakłady Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Trzciance.

W tej kategorii nominowano także:

Przewiert Technologie Bezwykopowe sp. z o.o. – za wykonanie czterech przekroczeń w technologii HDD w złożonych oraz trudnych warunkach geologicznych Gór Świętokrzyskich podczas budowy gazociągu relacji Lubienia - Masłów oraz relacji Mójcza – Kielce. Ocena jury w tym przypadku wyniosła 37 punktów. Zadanie zleciła Polska Spółka Gazownictwa – oddział w Tarnowie.

Terkan sp. z o.o. – za renowację magistrali wodociągowej w Olsztynie, którą zleciło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. Jurorzy przyznali tej realizacji 47 punktów.

Statuetka za europejski projekt w technologiach bezwykopowych przypadła firmie Sanimet – Krzysztof Grzywacz za mikrotunelowanie o łącznej długości 1631 m podczas realizacji zadania w Wilnie. Prace zostały zlecone przez UAB Grinda. Jurorzy przyznali zwycięskiemu projektowi 51 punktów.

Nominacje otrzymały przedsiębiorstwa:

LMR Drilling – za wykonanie czterech przewiertów HDD o długości 1400 m każdy pod brytyjską częścią Morza Północnego. Pracowano na zlecenie firm Equinor, SSE Renewables i Eni. Zadanie otrzymało od jurorów 49 punktów.

SinzaTEC – za renowację sieci wodociągowej zakładu petrochemicznego o długości 6 km.
Zamawiającym była Refinería de Puertollano. Temu projektowi przyznano 35 punktów.

Laureatem TYTANA 2023 w kategorii Produkt roku została firma Heads sp. z o.o. za modułowy system oczyszczania płynów stosowanych w technologiach bezwykopowych. Członkowie jury przyznali zwycięzcy 47 punktów.

Wyróżniono firmy:

HABA-Beton Johann Bartlechner sp. z o.o. – za wykonanie żelbetowego profilu ramowego do przecisku (45 punktów)

JL Maskiner w Polsce sp. z o.o.– za wiertnicę horyzontalną AT120 (40 punktów)

Robert Osikowicz Engineering – za pompę wysokiego ciśnienia (Triplex) z napędem elektrycznym (36 punktów)

Karl Schöngen KG Kunststoff-Rohrsysteme – za rury PP-HM ze złączem MV do nowych sieci i renowacji rurociągów (38 punktów)

Tracto-Technik GmbH – za opracowanie oprogramowania do planowania przewiertów QUICKPLANNER 3D (38 punktów)

W kategorii specjalnej, Firma roku – jubileusz, uhonorowano Sezam Instal sp. j oraz Uponor Infra sp. z o.o. Obie firmy obchodzą w tym rok 30-lecie działalności.

Firma Sezam Instal sp.j. od początku swojej aktywności była stałym uczestnikiem rynku czyszczenia, inspekcji i szeroko pojętej renowacji sieci kanalizacyjnej.

Uponor Infra sp. z o.o. w Polsce spółka funkcjonująca od 1993 r. dostarcza na wiele realizacji rury i kształtki z tworzyw sztucznych dla sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej oraz rozwiązania do efektywnego zagospodarowania wód deszczowych.

W tym roku laureatów wyłoniło jury w składzie:

  • dr inż. Andrzej Kolonko z Politechniki Wrocławskiej,
  • mgr inż. Paweł Kośmider z kwartalnika „Inżynieria Bezwykopowa”,
  • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej,
  • prof. dr hab. inż. Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej,
  • dr inż. Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej,
  • dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW z Politechniki Warszawskiej,
  • dr inż. Karol Ryż z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
  • prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
  • dr inż. Dariusz Zwierzchowski z Centrum Badań i Certyfikacji.

Przeczytaj także: XXI Konferencja Inżynieria Bezwykopowa – relacja online