Prace w trakcie dwóch pierwszych przewiertów prowadzono przy użyciu wiertnicy klasy 1200 kN  (moment obrotowy 130 kNm). Rzeczą wartą odnotowania była nietypowa konfiguracja dolnego zestawu przewodu w trakcie wiercenia pilotowego. Wykorzystano bowiem ekstremalnie dużą średnicę świdra trójgryzowego. Narzędzie 23" (584 mm) było napędzane silnikiem wgłębnym Varco National Oilwell o średnicy 11 1/4" (285 mm). Są to otwory o największej średnicy narzędzia pilotowego zrealizowane jak dotąd w Europie. Wiercenie przebiegało głównie przez czerwone triasowe mułowce (Mercia Mudstone Group) z wkładkami szarego iłu i gipsu. Marsz kalibrujący z narzędziem 22" poprzedził instalację rurociągu. Ze względu na brak odpowiedniego miejsca dla prefabrykacji rurociągu, gazociąg przygotowano w czterech odcinkach, które następnie zostały w trakcie instalacji zespawane. Całkowity czas robót wiertniczych wyniósł 59 dni. Prace prowadzone były w systemie jednozmianowym.

Druga część projektu została przeprowadzona przy użycie większej wierticy klasy 2500kN. Zebrane doświadczenie z pierwszej fazy projektu pozwoliło na wykonanie w podobnym czasie dwóch następnych przedkroczeń na dystansie 1604 i 1621m. Prace zostały przeprowadzone pomiędzy marcem a majem 2009. Kontraktor zmobilizował wiertnicę klasy 2500 kN (moment obrotowy 120 kNm). Zebrane doświadczenie z pierwszej fazy projektu pozwoliło na wykonanie w podobnym czasie dwóch następnych, znacznie dłuższych przekroczeń. Są to najdłuższe otwory wywiercone w formacji skalnej (mułowiec) w bieżącym roku w Europie. Otwór pilotowy miał tym razem średnicę 17 1/2". Świder frezowany firmy Smith był napędzany szybkoobrotowym silnikiem Varco o średnicy 9 5/8”. Silnik wgłębny w wybranej konfiguracji, wymaga zastosowania strumienia płuczki na poziomie 2500 – 3000 l/min, oferując w zamian obroty narzędzia 120 – 150 /min i potężny moment obrotowy sięgający 13 kNm. Uzyskany postęp wiercenia pilotowego, sięgający 45 cm/min (70 litrów skalnego urobku na minutę) należy do najlepszych wyników uzyskanych kiedykolwiek w projektach HDD.

Serwis kierunkowy korzystał z magnetycznego systemu sterowania Tensor, wspieranego przez pętlę Tru-Trackera. Jednostopniowe poszerzanie zrealizowano za pomocą narzędzie typu hole opener o średnicy 26". Gazociąg przygotowano w czterech odcinkach, które następnie zostały w trakcie instalacji zespawane. Rejestrowane siły osiowe były na bardzo niskim poziomie 300 - 400kN. Rurociąg 450 mm (16”) nie był balastowany. W trakcie wszystkich etapów wiercenia zastosowano płuczkę gipsową. Jest to nietypowy, inhibitowany system płuczkowy o dużej zawartości jonów wapnia. Pozwala on zneutralizować pęczniejącą formację ilastą i zapobiec akumulacji aktywnych zwiercin w otworze  Całkowity czas robót wiertniczych wyniósł około 60 dni.