Profile otworów zaprojektowało biuro konstrukcyjne Dr. Kogler, prace wiertnicze trafiły natomiast do firmy Bohlen & Doyen z Wiesmor. Rzeka Ems była wcześniej na tym terenie trzykrotnie przekraczana metodą HDD. Nowe otwory musiały zostać zaprojektowane na północ od istniejących już instalacji. Długości otworów ze względu na szerokość rzeki i położenie wałów przeciwpowodziowych były większe niż 1000 m. Niemiecki wykonawca Bohlen & Doyen wykorzystał w projekcie swoją nową wiertnicę klasy 2500 kN wyprodukowaną przez firmę Herrenknecht. Wiercenie pilotowe każdego z otworów zajęło nie dłużej niż 4 dni. Warunki geologiczne można więc uznać za stosunkowo korzystne. W pracach wykorzystano świder trójgryzowy o średnicy 9 7/8", zestawiony z krzywym łącznikiem i obudową sondy pomiarowej. Żyrokompasowy system nawigacji dostarczyła i obsługiwała firma Drillguide. Poszerzanie otworów za pomocą narzędzi baryłkowych odbyło się w dwóch fazach do średnicy 800 mm dla rury DN600 i jednostopniowo do 600 mm dla rury osłonowej DN400. Po zakończeniu prac, położenie każdej z zainstalowanych rur zostało dodatkowo zinwentaryzowane za pomocą żyrokompasu, przeciągniętego wewnątrz rurociągu. Dzięki temu można było porównać przebieg trajektorii mierzonej w trakcie wiercenia pilotowego z ostatecznym ułożeniem rurociągu w otworze. Całkowity czas trwania projektu wyniósł 45 dni.