Renowacją objęto przewód DN1800, zbudowany w latach 19641971, który służy do obsługi około 34,5 tys. mieszkańców. Przepływ ścieków na co dzień wynosi 650 l/sek. 

W 8-kilometrowym kanale (Coastal Interceptor Sewer), na pierwszych jego 200 m, zaobserwowano działanie korozji biogenicznej. Aby się z tym zjawiskiem właściwie uporać, poproszono o konsultację dr. Iana Batemana, specjalistę z Australii. Przedmiotem konsultacji była weryfikacja efektywności wykorzystania cementu glinowo-wapniowego (ang. calcium aluminate cement, CAC) jako materiału zdolnego do wytrzymania wysokich poziomów kwasu siarkowego. 

W Europie CAC nie jest wykorzystywany jako powłoka antykorozyjna, natomiast w Australii materiał ten używany jest do zabezpieczania betonu od ponad 15 lat. 

Poświęciliśmy wiele czasu na badania we współpracy z Sydney Water. Teraz jesteśmy pierwszym przedsiębiorstwem wod-kan w Wielkiej Brytanii, które wykorzysta ten produkt do renowacji kanału powiedział Nathan Hand, inżynier Wessex Water. Jak twierdzą brytyjscy i australijscy specjaliści, CAC jest materiałem o dużej odporności na siarkowodór. 

W jaki sposób przeprowadzono renowację? 

Wykorzystaliśmy najnowszą technologię budowania modeli 3D, by zlokalizować kanał. Przygotowaliśmy otwór startowy w odległości 50 mm od przewodu wyjaśnił Hand. Chcemy usunąć nieco energii z kanału i zredukować turbulencje, gdyż to jest przyczyną wydzielania się gazu siarkowodorowego oraz powstawania korozji. Aby to się udało, wykorzystamy wir rozpraszający energię; technologię, która została opracowana przez naszych poprzedników, w latach 50. XX w.

Wessex Water utrzymuje, że dzięki zastosowaniu tych technologii, kanał będzie eksploatowany przez kolejnych 200 lat. Wartość projektu to 1 mln funtów.

Przeczytaj także: Zbudowano (prawie) wszystko. Czas na renowację infrastruktury wod-kan