Podczas obrad mogliśmy zapoznać się z wieloma ciekawymi referatami, przedstawianymi przez przedstawicieli nie tylko naszego rodzimego kraju, ale również przez prelegentów z Indii, Rosji oraz Włoch. Atrakcją konferencji była prezentacja nowej maszyny HDD firmy Ditch Witch JT 2020, dwupowłokowej rury żelbetowo - kamionkowej z wewnętrzną rurą kamionkową InLiner firmy Keramo Steinzeug oraz sprzętu i materiałów do renowacji firmy MC-Bauchemie. Firma ta zaprezentowała także renowację za pomocą rękawów Konudur Brawoliner. Drugi pokaz, jaki odbył się podczas konferencji to pokaz horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD), który zaprezentowała firma JT - Zakład Budowy Gazociągów. Na wystawie wewnętrznej prezentowały się firmy dostarczające materiały, sprzęt, maszyny i rury do inspekcji renowacji oraz budowy sieci. Podczas Gali wieczornej drugiego dnia konferencji ogłoszono laureatów nagrody EXPERT 2006. Nagrody przyznano w siedmiu kategoriach. Pierwszą statuetkę odebrał Zasłużony dla Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie zgłoszono 4 kandydatury. Nagrodzonym w tej kategorii został dyrektor firmy Per Aarsleff Polska Pan Arkadiusz Bachan. Komisja w składzie: Andrzej Kuliczkowski - Przewodniczący Konferencji, Wiesław Trąmpczyński - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Zbigniew Rusin - Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej.

Kolejna kategoria to Zasłużony dla Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych, gdzie nominowano 5 osób. Laureatem został dyrektor RPWIK Katowice Pan Tadeusz Zuber. Statuetka została przyznana za bardzo aktywne wspieranie działalności Fundacji. Komisja w składzie: Andrzej Kuliczkowski - Przewodniczący Konferencji, Benedykt Lipczyński - Wodociągi Bytom, Włodzimierz Pala - Wodociągi Katowice. W kategorii Bezwykopowa budowa nominowano 4 firmy. Statuetkę EXPERT 2006 przyznano firmie JT Zakład Budowy Gazociągów z Warszawy, za budowę gazociągu średniego ciśnienia DN315mm w Warszawie dla projektu "Złote Tarasy". Projekt zrealizowano w technologii przewiertu sterowanego w bardzo trudnych warunkach miejskich w centrum Warszawy, przy wyjątkowo gęstej zabudowie infrastruktury podziemnej. Komisja w składzie: Andrzej Kuliczkowski - Przewodniczący Konferencji, Urszula Kubicka - Politechnika Świętokrzyska, Agata Zwierzchowska - Politechnika Świętokrzyska, Benedykt Lipczyński - Wodociągi Bytom, Włodzimierz Pala - Wodociągi Katowice. W kategorii Bezwykopowa odnowa nominowano 4 firmy. Statuetkę przyznano firmie INFRA grupa PBG S.A. z siedzibą w Warszawie za renowację sieci kanalizacyjnej lewobrzeżnego Szczecina. Wymieniona inwestycja dotyczy realizacji bezwykopowej renowacji 48 km sieci kanalizacyjnej różnymi technikami oraz rozwiązania wielu niekonwencjonalnych problemów. Projekt obejmował między innymi renowację przykanalików na długość 1m metodą kształtki kapeluszowej oraz zastosowanie innych, nowo wdrożonych w 2005 roku, technologii bezwykopowych. Komisja w składzie: Andrzej Kuliczkowski - Przewodniczący Konferencji, Urszula Kubicka - Politechnika Świętokrzyska, Agata Zwierzchowska - Politechnika Świętokrzyska, Benedykt Lipczyński - Wodociągi Bytom, Włodzimierz Pala - Wodociągi Katowice.

W kategorii Rozwiązanie innowacyjne nominowano 3 firmy. Laureatem została firma KERAMO STEINZEUG N.V. oddział w Polsce z siedzibą w Piekarach Śląskich za dwupowłokowe rury żelbetowo - kamionkowe z wewnętrzną rurą kamionkową InLiner. Zaprezentowane rozwiązanie łączy dwa parametry bardzo istotne dla rur kanalizacyjnych stosowanych w technikach bezwykopowej budowy, tj. wysoka nośność gwarantowana przez powłokę żelbetową i długowieczność gwarantowana przez powłokę kamionkową. Komisja w składzie: Andrzej Kuliczkowski - Przewodniczący Konferencji, Urszula Kubicka - Politechnika Świętokrzyska, Agata Zwierzchowska - Politechnika Świętokrzyska, Benedykt Lipczyński - Wodociągi Bytom, Włodzimierz Pala - Wodociągi Katowice. W kategorii Najciekawsze stanowisko wystawiennicze nominowano wszystkich wystawców obecnych na konferencji. Statuetkę otrzymała firma JL Maskiner za zaprezentowanie na wystawie maszyny wiertniczej wraz z pełnym osprzętem. Komisja w składzie: Andrzej Kuliczkowski - Przewodniczący Konferencji, Urszula Kubicka - Politechnika Świętokrzyska, Agata Zwierzchowska - Politechnika Świętokrzyska, Benedykt Lipczyński - Wodociągi Bytom.

W kategorii Najaktywniejszy współorganizator konferencji nominowano 5 firm. Statuetkę przyznano firmie KWH Pipe Polska za wyjątkowo czynny i pełen inwencji wkład we współorganizację konferencji w tym za efektowną aranżację i przedstawienie rur wielkowymiarowych oraz systemów ciśnieniowych firmy KWH Pipe. Komisja w składzie (Politechnika Świętokrzyska): Andrzej Kuliczkowski, Agata Zwierzchowska, Urszula Kubicka, Dariusz Zwierzchowski, Emilia Kuliczkowska, Justyna Lisowska, Jacek Jakubowski, Łukasz Orman, Piotr Dańczuk, Krzysztof Zięba.
Niestety zgodnie z regulaminem przyznawania statuetek EXPERT do wiadomości nie podaje się nominacji, a jedynie liczbę zgłoszonych kandydatur w poszczególnych kategoriach, dlatego też nie podaliśmy Państwu firm nominowanych. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, zaś organizatorom życzymy kolejnych udanych konferencji.