Kwietniowe spotkanie, podzielone było na dwie części: seminaryjną oraz pokazową. W siedzibie wodociągów częstochowskich wygłoszono kilka referatów wprowadzających w tematykę późniejszego pokazu. Poza technologią burstliningu statycznego pokazaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Bytomia, zaprezentowano podczas projektu rury firmy Egeplast, przeznaczone właśnie do tej technologii. Prezes Wodociągów Częstochowskich przedstawił plany renowacji lokalnej sieci oraz argumenty za zastosowaniem prezentowanej technologii. Druga część imprezy miała miejsce w miejscowości Konopiska, gdzie uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się prowadzonej rehabilitacji sieci wodociągowej. Inwestycja dotyczyła modernizacji wodociągu wykonanego dotychczas z rur azbestocementowych. W bezwykopowej technice wymieniono je na rurę F 110mm PE firmy Egeplast. Całkowita długość wymienianego wodociągu to 3050 m.