Prace prowadzone na zlecenie firmy inżynierskiej Leighton Contractors z Malezji przewidywały kilka wierceń kierunkowych, w tym między innymi przekroczenie linii brzegowej oraz Lagoon Crossing na dystansie 855 m. Nacap zastosował urządzenie wiertnicze klasy 1800 kN.