Ponieważ żadna ze znanych międzynarodowych firm wiertniczych nie była zainteresowana podjęciem zadania, prace zlecono lokalnemu, hinduskiemu wykonawcy NR Patel & Co, który w dotychczasowych referencjach miał przekroczenia o długości nie przekraczającej 1100 m. Prace prowadzone w pobliżu miasta Vododara zakończono w lipcu 2008 r., po sześciu miesiącach od opracowania koncepcji projektu.