Choć to już 11. spotkanie dla projektantów, to tym razem nie zaprosiła na nie spółka Amiantit, a nowy podmiot na rynku – Amiblu. Skąd ta zmiana? Nastąpiło oficjalne połączenie firm HOBAS (spółki zależnej koncernu Wietersdorfer) i Amiantit Europe (wraz ze spółką Flowtite Technology), które obecnie działają właśnie pod nazwą Amiblu.

Jak wyjaśnił witający przybyłych gości Andrzej Pielaszkiewicz:

Od 1 września działamy wspólnie: cel tych dwóch firm to stworzyć grupę silniejszą niż dwie dotychczasowe; zwiększyć sprzedaż i udział na rynku. Cel jest ambitny – w tym roku spodziewamy się obrotów na poziomie 10 mln zł, ale do 2020 r. mają się one zwiększyć o 100%.

Pielaszkiewicz wyjaśnił, że misją Amiblu będzie wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć oraz połączenie lokalnych organizacji inżynierskich w jeden wspólny podmiot. Nowa grupa skoncentruje się na zastosowaniach wykorzystywanych w przemyśle, na zbiornikach retencyjnych i technologiach bezwykopowych (w tym szczególnie na renowacji), a także na produktach do zastosowań specjalnych.


Po tym wstępie, dzięki któremu zgromadzeni słuchacze mogli poznać nową firmę i jej nową wizję, głos zabrał Adam Wojtala, który wraz z Markiem Czaplą przygotował prezentację dotyczącą zastosowania rur GRP w projektach przemysłowo-energetycznych. O tym, jak ważne jest badanie przewodów GRP AMIREN w pełnej skali w ramach certyfikacji IBDiM do budowy przepustów pod drogami, opowiadał Robert Walczak.

Nowe zastosowania rur przeciskowych GRP AMIJACK przedstawił Adam Olesiński, natomiast Norbert Kopydłowski zaprezentował trzy technologie GRP do budowy kolektora Junikowskiego w Poznaniu.

Kolejną sesję otworzył Tomasz Jamroz wystąpieniem pt. Zastosowanie rur Flowtite przy budowie magistrali wodociągowych na przykładzie projektu Rymanów – Iskrzynia w Krośnie. Później Marcin Ruczyński oraz Serhii Sichkar (Kievinzhproekt) zapoznali zebranych z materiałami z renowacji kolektora południowego w Kijowie (profil 3200 x 2400 mm), obrazując renowację dużych kolektorów profilami Amiren. Tomasz Filipek zwrócił uwagę na zastosowanie systemów rurowych GRP w kolejnictwie, posługując się przykładem inwestycji E30 Kraków Mydlniki-Kraków Główny Towarowy.

Sesję zakończył Janusz Kalita, opisując Top Performance Pipes, wskazując, że ten właśnie rodzaj rur może być odpowiedzią na rosnące wymagania rynku w zakresie obniżania kosztów utrzymania i budowy rurociągów.

Amiblu zadbało nie tylko o wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, ale też o jego oprawę. W drugim dniu konferencji zaplanowano wycieczkę do Kopalni Soli Wieliczka – goście mieli możliwość zwiedzenia kopalni, natomiast później w jej podziemiach zostali ugoszczeni kolacją z przystawką dla duszy. Przy dźwiękach góralskiej muzyki miło spędzili czas. 

Konferencja spotkała się ponownie z dużym zainteresowaniem. Kolejne spotkanie dla projektantów odbędzie się już za rok.

Partnerem medialnym wydarzenia był kwartalnik „Inżynieria Bezwykopowa” i portal inzynieria.com.