W jaki sposób będzie przeprowadzona renowacja kanału? Jego wnętrze zostanie wyłożone 1600 segmentowymi modułami GRP z żywic poliestrowych, każdy o długości 3 m. By dopasować wysokość poszczególnych elementów, niezbędne było wykonanie na etapie przygotowywania dokumentacji skanowania laserowego wnętrza kanału – podaje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie.

Co ciekawe, przyjęta metoda renowacyjna nie była w Polsce jeszcze stosowana. Na czym ona polega? Na wprowadzeniu do kanału półkolistych segmentów, które po połączeniu przy pomocy szczelnych kołnierzy utworzą samonośny moduł. Dodatkowo, by zwiększyć jego estetykę, miejsca spojeń zostaną zalaminowane, a przestrzeń pomiędzy starym kolektorem a nowym zostanie wypełniona betonową zaprawą – tłumaczy inwestor.

Prace związane z renowacją kolektora znajdującego się na terenie Żoliborza i Bielan, będą prowadzone wzdłuż ul. Marymonckiej i ul. Słowackiego pomiędzy Mostem Północnym a ul. Popiełuszki. Wybór bezwykopowej metody renowacji pozwoli zachować ciągłość ruchu drogowego. Niezbędne wykopy, związane z wykonaniem pięciu komór, znajdą się w pasach zieleni.

Zgodnie z planem pierwsze panele zostaną zamontowane w drugiej połowie tego roku. Zakończenie prac modernizacyjnych wyznaczono na 23 września 2020 r. Koszt przedsięwzięcia wpisanego w projekt pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”, to około 110 mln zł netto.

Jak powiedział Witold Pahl, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, dzięki modernizacji kolektora Burakowskiego oraz budowie kolektora C Bis w Pruszkowie i Piastowie – wzrośnie bezpieczeństwo miasta podczas gwałtownych opadów.


Warszawskie Wodociągi przypominają, że w najbliższym czasie zrealizują jeszcze kilka innych istotnych zadań, mających na celu modernizację i rozbudowę systemu kanalizacyjnego. Do 2023 r. m.in. zbudowane zostaną trzy kolektory retencyjno-tranzytowe: Wiślany, Lindego Bis oraz Mokotowski Bis. Do ich budowy również wykorzystane zostaną technologie bezwykopowe. Realizacja zadań pozwoli ograniczać m.in. występowanie lokalnych zalewisk i podtopień spowodowanych deszczami nawalnymi – podkreśla inwestor.

26 stycznia 2018 r., Warszawskie Wodociągi zawarły również umowę dotyczącą budowy kolektora C-Bis. Łączny koszt obu kontraktów to blisko 160 mln zł netto.

Przeczytaj także: 7-kilometrowy kolektor C-Bis zbudują w technologii mikrotunelowania