Partnerzy portalu

Warszawa: kolektor Burakowski jak nowy. Koniec modernizacji

Opublikowano: 14-01-2022 Źródło: inzynieria.com, BLEJKAN, MPWiK Warszawa

Zakończyła się bezwykopowa renowacja kolektora Burakowskiego w Warszawie. Powstały w latach 60. XX w. rurociąg był silnie skorodowany, stwierdzono liczne spękania i ubytki, powodujące wycieki ścieków do gruntu. Do odnowy przewodu wykorzystano metodę reliningu.


Fot. Quality Studio Fot. Quality Studio
  • Do transportu modułów wewnątrz kanału używano specjalnego wózka
  • Najcięższe elementy ważyły po 2 tony
  • Bezwykopowa renowacja pozwoliła utrzymać uliczny ruch

Kolektor Burakowski zbudowano ponad pół wieku temu metodą górniczą w obudowie betonowej. Przebiega przez Żoliborz i Bielany, jest ważnym elementem systemu kanalizacyjnego na obszarze lewobrzeżnej Warszawy. Renowację przeprowadzono na odcinku o długości prawie 5 km, wzdłuż ul. Marymonckiej i ul. Słowackiego między mostem Północnym a ul. Popiełuszki. Zanim przystąpiono do głównych prac, jeszcze na etapie opracowywania dokumentacji wykonano laserowe skanowanie wnętrza kanału, co potem pozwoliło na odpowiednie dopasowanie instalowanych w kolektorze elementów.

Renowacja polegała na montażu w kolektorze modułów GRP z żywic poliestrowych. Łącznie użyto około 1600 elementów o długościach od 1 m do 2,3 m. Ich średnice wyniosły od 1,7 m do 3 m, przy czym wykorzystano też elementy niekołowe. Pojedyncze moduły składały się z dwóch segmentów, łączonych ze sobą za pomocą kołnierzy. Miejsca połączeń laminowano, a przestrzeń, jaka po montażu powstała między starymi ścianami kanału a nowymi modułami GRP, wypełniano betonową zaprawą. Do transportu modułów wewnątrz kolektora Burakowskiego wykorzystywano specjalny wózek, który łącznie pokonał około 12 tys. km (najcięższe moduły ważyły po 2 tony).

Wcześniej nikt tej bezwykopowej metody renowacji nie zastosował w Polsce na tak dużą skalę. O jej wyborze zadecydowały m.in. wytrzymałość konstrukcji, a także możliwość pokonywania w trakcie montażu znacznych załamań i łuków, przez co utrzymano duży przekrój kolektora Burakowskiego. Warto też podkreślić, że pięć niezbędnych komór technologicznych powstało w pasach zieleni, dzięki czemu prowadzenie tych prac pozwoliło zachować ciągłość ulicznego ruchu. 

Relining kolektora Burakowskiego w Warszawie

Fot. Quality Studio Fot. Quality Studio

 

Umowę z wykonawcą podpisano na początku 2018 r. Było nim konsorcjum firm: BLEJKAN S.A., ABIKORP Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp. z o.o. i TERLAN sp. z o.o. Zadania zrealizowano w ramach unijnego projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”. Modernizacja była możliwa dzięki wcześniejszej budowie kolektora Burakowskiego Bis.

MPWiK w Warszawie prowadzi jeszcze kilka bezwykopowych inwestycji. Do 2023 r. m.in. zbudowane zostaną trzy kolektory retencyjno-tranzytowe: Wiślany, Lindego Bis oraz Mokotowski Bis.

Przeczytaj także: Ponownie w Płocku. Porządki w kolejnych kolektorach

 

Konferencje Inżynieria

WIEDZA. BIZNES. ATRAKCJE

Sprawdź najbliższe wydarzenia