• W pierwszym etapie prac metodą mikrotunelowania wybudowano 1 km kanalizacji
  • W rozpoczętym drugim zostaną wykonane 2 km rurociągu
  • Po zakończeniu trzeciego, ostatniego etapu powstanie łącznie 6 km infrastruktury kanalizacyjnej

700 m mikrotunelu na początku drugiego etapu robót

Początek drugiego etapu to mikrotunelowanie pod Humffray Street South (odcinek od White Flat Oval do Rest Street). Maszyna mTBM wykona tunel o długości 700 m i średnicy 1200 mm. Rurociąg jest prowadzony równolegle do istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej. Podczas prac zaplanowano też drobne naprawy i relining istniejącej sieci kanalizacyjnej. Łącznie wzdłuż rzeki Yarrowee na południe od Perst Street powstanie podziemny rurociąg kanalizacyjny o długości 2 km z odcinkiem naziemnym na południowym końcu trasy.


Prace w pierwszym etapie przedsięwzięcia

W pierwszym etapie zakończonym w ubiegłym roku wykonano mikrotunelowanie rurociągu o łącznej długości 1 km pod biznesową częścią miasta na głębokości od 4 do 6 m wzdłuż Peel Street, Eastwood Street i Anderson Street oraz East i West. W ramach robót zagęszczono ponad 13 tys. ton skały. Tam gdzie było to możliwe, zastosowano metodę mikrotunelowania. Jedynie pod Little Bridge Street próba zakończyła się niepowodzeniem ze względu na niestabilne warunki gruntowe i zdecydowano się na budowę w wykopie otwartym. Budowa trzech dużych przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci wymagała wylania 220 m3 betonu. Prace prowadzono w warunkach epidemii COVID-19, pochłonęły łącznie 22 tys. godz.

6 km sieci kanalizacyjnej wzmocni istniejącą infrastrukturę

Nowe sieci kanalizacyjne mają wzmocnić infrastrukturę, w tym dwie największe linie kanalizacyjne w mieście – Ballarat East i Ballarat South wybudowane prawie 100 lat temu. Od tego czasu populacja zwiększyła się z 22 tys. do 117 tys. mieszkańców.

Trzeci i ostatni etap robót jest w fazie planowania. Cała inwestycja pochłonie 25 mln dol. australijskich. Po zakończeniu całej inwestycji powstaną dwa duże i połączone ze sobą rurociągi kanalizacyjne o sumarycznej długości 6 km. Trwałość instalacji określono na 100 lat.

Przeczytaj także: Gazociąg Warszawski z przewiertem pod Wisłą