Firma Sanimet Krzysztof Grzywacz odebrała statuetkę Tytana w kategorii "Projekt roku – nowa instalacja" za zrealizowanie drugiego etapu budowy Kolektora Wiślanego.

Kolektor Wiślany, o długości ponad 9 kilometrów, jest budowany wzdłuż ulic Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie. Jego połączenie z istniejącą siecią kanalizacyjną odbywa się poprzez pompownie Powiśle oraz Wiślaną, a metoda mikrotunelu została zastosowana przy jego konstrukcji. Warto zaznaczyć, że będzie to najdłuższy kanał o takim rozmiarze, zrealizowany przy wykorzystaniu tej technologii w Polsce.

Kolektor Wiślany będzie miał minimalną pojemność około 50 tysięcy metrów sześciennych i umożliwi czasowe magazynowanie ścieków, które spływają z lewobrzeżnej części Warszawy, czyli z obszarów takich jak Mokotów, Ochota, Wola, Śródmieście, Żoliborz i Bielany. Następnie te ścieki zostaną przepompowane przez przepompownię Wiślaną do oczyszczalni ścieków "Czajka". Dzięki tej funkcjonalności, będzie możliwe przechowywanie nadmiaru wody w kanalizacji podczas intensywnych opadów deszczu, co przyczyni się do ograniczenia konieczności przeprowadzania burzowych zrzutów wody.

Konferencja "INŻYNIERIA Bezwykopowa" jest największym branżowym spotkaniem w Europie Środkowo-Wschodniej, skupiającym firmy i ekspertów zajmujących się technologiami bezwykopowymi. Podczas uroczystej gali przyznawane są nagrody Tytanów za najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie bezwykopowej inżynierii.

Warto dodać, że Wodociągi Warszawskie otrzymały Tytanowy Laur Inwestora także w poprzednim roku, za renowację kolektora Burakowskiego.

Statuetki Tytanów są wytwarzane w krakowskiej hucie i każdorazowo doskonalone ręcznie przez artystę rzeźbiarza, Andrzeja Krawczaka. Tytan to postać muskularnego mężczyzny z motywem winorośli, symbolizująca siłę i symbiozę z naturą - co odzwierciedla zasadę działania metod bezwykopowych, łączących rozwój technologii z troską o środowisko.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://mpwik.com.pl/view/kolektor-wislany-doceniony-przez-branze.