Wytyczne w zakresie „Przygotowania inwestycji i doboru technologii bezwykopowych w obszarze bezwykopowej rehabilitacji” zostaną opracowane i wydane w trzech osobnych wersjach: w odniesieniu do kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz wodociągów. Podczas spotkań roboczych ustalono skład zespołów opracowujących poszczególne zagadnienia, wybrano osoby, które będą przygotowywać treść rozdziałów oraz uzgodniono program przygotowania wytycznych. Można z nim zapoznać się TUTAJ

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag dotyczących zakresu programu i normowanych przez niego zagadnień. Można to zrobić za pośrednictwem formularza.