Projekt kładki wykonała Autorska Pracownia Projektowo-Plastyczna prof. Andrzeja Gettera. Inspiracją do stworzenia projektu była organiczna struktura liścia.

W pierwotnej wersji kładka, której koszt budowy wynosi około 30 mln zł, miała być oddana do użytku w listopadzie, jednak termin ten nie zostanie dotrzymany i przeciągnie się do roku następnego. Równocześnie, ze względu na nieprzewidziane komplikacje i zmiany w planie budowy wzrosną koszty inwestycji.

Budowa konstrukcji ruszyła pod koniec ubiegłego roku z ponad rocznym opóźnieniem, a już w kwietniu przerwano prace, wznowione na powrót w czerwcu. Przyczyną zatrzymania budowy były problemy z przekładkami mediów. Kolejno pojawił się problem z odkopanym betonowym kanałem, co spowodowało konieczność zmiany pierwotnych planów budowy.
Dlatego też nie zostały zastosowane pale a w to miejsce zostaną zamontowane mikropale. Pilne zatem okazało się wzmocnienie korpusu przyczółków. Przy budowie wykorzystane są kamienne przyczółki, będące pozostałością po dawnym moście Franciszka Józefa.

W czasie, gdy niemożliwe było prowadzenie budowy na miejscu, poza placem budowy wykonywano poszczególne elementy kładki jak np. przęsła czy stalowe ramię.

Zobacz fotogalerię z budowy kładki