W styczniu 2010 dojdzie do następnego etapu konkursu.