Kładka pieszo-rowerowa ma stworzyć dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z dzielnic południowych i centrum Krakowa. Mieszkańcy Starego Miasta zyskają łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych Podgórza. Przebudowa instalacji podziemnych poprawi stan infrastruktury komunalnej po obu stronach Wisły.

Te prace właśnie dobiegają końca, podobnie jak przygotowania do budowy podpór. Gotowe są przegrody przeciwfiltracyjne i zabezpieczenie z grodzic stalowych. Do końca lipca będą wykonywane pale wielkośrednicowe po stronie Kazimierza, później te roboty przeniosą się na stronę Ludwinowa. Ciężki sprzęt dostarczany jest drogą wodną.

Zmiany projektowe zmniejszą ingerencję konstrukcji kładki w krajobraz. Dojdzie do obniżenia najazdów na Bulwarze Inflanckim o 2 m (jest już pozytywna opinia Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków). Budowa kładki Kazimierz–Ludwinów nie doprowadzi do wykreślenia Krakowa z listy światowego dziedzictwa UNESCO, nie powstaje ona w historycznym centrum.

Kładka powstaje na podstawie projektu Biura Projektów Lewicki Łatak, zwycięzcy konkursu architektonicznego rozstrzygniętego w 2006 r.

Przeprawa połączy Bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z Bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Będzie złożona, jak informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w żelbetowych podporach (przyczółkach) oraz środkowego pomostu widokowego.

Koszt inwestycji to 114 mln zł. Wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 65 mln zł. Zadanie realizuje firma Primost Południe.

Przeczytaj także: Kraków zbuduje linię tramwajową. Jest przetarg