Nowe połączenie, nazwane Lahovicka Estakada, będzie miało długość 2,3 km.
Inwestycja jest zarazem fragmentem 23 km połączenia pomiędzy autostradą D1 a D5. Koszt całego projektu oszacowano na 902 mln EUR.