Sam most będzie miał długość 2 km jednak z dojazdami i wiaduktami powstanie droga o długości 7,9 km. Koszt realizacji projektu będzie zależny od tego, czy zostanie on zrealizowany w jednym czy dwóch etapach.