Głównym celem projektu było usprawnienie komunikacji i skrócenie czasu podróży pomiędzy regionami Denton County i Lake Dallas.  Budowę mostu powierzono firmie Jensen Construction Company, specjalizującej się w robotach drogowych i konstrukcji przepraw mostowych. Most posiada po dwa pasy ruch w każdą stronę, prześwit pomiędzy konstrukcją a lustrem wody to 17 m. Koszt przejazdu to 1,5 USD dla użytkowników bez abonamentu.