Z powodu reorganizacji ruchu na czas końcowych pras wszystkie pociągi pasażerskie będą przekraczały granicę w Kostrzynie nad Odrą a ruch towarowy zostanie rozłożony na kilka przejść na zachodniej granicy.
Most kolejowy łączący Frankfurt nad Odrą ze Słubicami zlokalizowany jest w ciągu jednego z najważniejszych szlaków kolejowych w tej części Europy - magistrali kolejowej Paryż-Warszawa-Moskwa (E-20).

Budowę nowego mostu kolejowego we Frankfurcie nad Odrą rozpoczęto w lutym br. a koszt inwestycji to blisko 25 mln EUR. Budowa jest finansowana przez Niemcy.
Uruchomienie przeprawy przez nowy most pozwoli na zwiększenie prędkości pociągów do 100 km/h oraz powrót do ruchu dwutorowego. Od 2005 r. ruch odbywał się tu tylko na jednym z torów przy prędkości do 50km/godz.

W ramach prac końcowych m.in. nowe przęsło zostanie osadzone na podporach. Ma ono długość 104 m i zostanie nasunięte z barek lub pontonów.

Na przyszły rok zaplanowano budowę mostu kolejowego przez Nysę Łużycką na międzynarodowej linii kolejowej E-30. Most będzie łączyć Węgliniec (woj. dolnośląskie) z niemiecką Horką. Koszty tej inwestycji poniesie strona polska zgodnie z międzynarodową umową. Jej koszty będą zbliżone do tych poniesionych teraz przez Niemców. Budowa ma być zakończona do 2011 r.