Odcinek ten jest obecnie jedynym "wąskim gardłem" obwodnicy pomiędzy szosą tallińską i stacją Gorskaja. Jego otwarcie umożliwi przejazd pomiędzy tymi miejscami ośmiopasmową magistralą.
Łączna długość mostu to 333,7 m. Na części przeznaczonej do przejazdu znajdują się 4 pasy o szerokości 3,75 m każdy oraz drogi bezpieczeństwa o szerokości 1 m z lewej i 3 m z prawej strony.
Most jest konstrukcją stalowo-żelazno-betonową.