Zgodnie z podpisanym w połowie lutego 2007 r. kontraktem Budimex Dromex miał wybudować 17-kilometrowy odcinek obwodnicy oraz most o długości 516 m nad doliną rzeki Rospudy.
Wcześniejszy projekt przygotowany przez warszawski Transprojekt  przewidywał budowę mostu tymczasowego. Jednak konieczność jego rozbiórki po wybudowaniu mostu stałego byłaby zbyt dużą ingerencją w naturalne środowisko.

W wyniku analiz związanych z organizacją robót inżynierowie z Budimeksu Dromeksu opracowali koncepcję wykonania mostu stałego bez konieczności budowy mostu tymczasowego.
Rozwiązanie zaproponowane przez naszych inżynierów można uznać za unikalne na skalę międzynarodową, co docenili organizatorzy konkursu - redakcja Forum Biznesu.