Powstanie on jedynie wtedy, gdy miasto pozyska fundusze na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, łącznie prawie 6 mln EUR. Most Sportowy miałby zostać wybudowany na obrzeżach miasta, między terenami rekreacyjnymi po obu stronach Olzy.
W ten sposób na obu brzegach rzeki zostałaby stworzona przestrzeń, gdzie mieszkańcy i turyści mogliby spędzać czas na świeżym powietrzu. Strona polska zajmie się m.in. rozbudową kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką. W planach znajduje się droga rowerowa, ścieżki pieszo-rowerowe, parking samochodowy i zespół boisk. Czeska strona ma zbudować ścieżkę rowerową i odnowić park Sikory. Jednakże najważniejszą rolą inwestycji byłaby możliwość szybkiego przedostania się z jednej strony Olzy na drugą.